Industrieel Toezichthouder Milieu 16-20 u/w
Volgnummer: 20184

>Industrieel Toezichthouder Milieu 16-20 u/w
Volgnummer: 20184
Industrieel Toezichthouder Milieu 16-20 u/w
Volgnummer: 20184
2020-01-10T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Bosch
Duur: 17-02-2020 t/m 17-08-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De Omgevingsdienst Brabant Noord zijn uitvoeringsexperts als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Bij de omgevingsdienst werken specialisten op het gebied van milieu- en natuurwetgeving, en op geur, geluid, asbest, bodem, ruimtelijke ontwikkeling, mest: alle milieuaspecten rondom bedrijven en landbouw. De ODBN heeft 2 locaties (nl. Cuijk en Den Bosch) en er werken bijna 300 mensen. Vanaf medio 2020 zal de locatie Cuijk niet meer gebruikt worden.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op zoek naar een Industrieel Toezichthouders Milieu.

Wat ga je bij ons doen?
Je houdt je bezig met het handhavingsproces en je verricht handhavingswerkzaamheden, hoofdzakelijk op het gebied van de industriele- en afvalsector, maar ook op zeer complexe en brede beleidsterreinen (IPPC EN BEVI). Je hebt kennis over geluid, lucht en bodemaspecten. Je adviseert over zeer complexe handhavingsaspecten en alle aanverwante taken. Hierbij ligt de nadruk op advisering op het gebied van handhaving en bijbehorende procedures op het gebied van het omgevingsrecht. De omgevingswet is sterk in ontwikkeling en kent een grote dynamiek. Dit vraagt een flexibele inzet ten aanzien van de werkzaamheden binnen het team.

Daarnaast stel je uitvoeringsplannen, analyses en adviezen op. Afhankelijk van je kennis en ervaring initieer en neem je tot slot deel aan projectteams en rapporteer je over de voortgang van projecten.

Kandidaatomschrijving
Je hebt actuele kennis van de wet- en regelgeving (Omgevingswet, Wabo, Activiteitenbesluit e.d.). Omdat je als adviseur fungeert beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Uiteraard mogen ook onze kerncompetenties niet ontbreken: kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken. Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig te werken binnen een team. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid uitstekend. Je bent in staat om klantrelaties op te bouwen en te onderhouden.

De kandidaat heeft ervaring met het werken overeenkomstig kengetallen.

Eisen:
– De kandidaat kan 17 februari 2020 starten.
– Uit het CV moet blijken dat de kandidaat een HBO opleiding heeft en/of middels een EVP traject een HBO-niveau heeft.
– Uit het CV moet blijken dat de kandidaat kennis heeft van de Wabo en het Activiteitenbesluit.
– Uit het CV moet blijken dat de kandidaat kennis van en ervaring heeft met het werken met Suite4Omgevingsdiensten en Join.
– Uit het CV moet blijken dat de kandidaat kennis van en ervaring heeft met het werken met digitale checklisten tijdens een controle.
– Uit het CV moet blijken dat de kandidaat minimaal 2 jaar ervaring heeft op het gebied van milieutoezicht bij een omgevingsdienst.
– Uit het CV moet blijken dat de kandidaat werkervaring heeft met het controleren van IPPC / BEVI bedrijven.

Gunningscriteria:
– Uit het CV blijkt dat de kandidaat een aanvullende opleiding heeft op het gebied van PGS. (10%)
– Uit het CV blijkt dat de kandidaat een aanvullende opleiding heeft op het gebied van geluid en energiebesparing. (10%)
– Werkervaring milieutoezicht
Uit het CV blijkt dat de kandidaat:
1-2 jaar werkervaring heeft op het gebied van milieutoezicht. (10 %)
3-5 jaar werkervaring heeft op het gebied van milieutoezicht. (15 %)
Meer dan 5 jaar werkervaring heeft op het gebied van milieutoezicht. (25 %)
– Uit het CV blijkt dat de kandidaat ervaring heeft op het gebied van klachtenafhandeling op het gebied van milieu. (15%)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift: je bent in staat mondeling te overtuigen en jouw bevindingen helder, duidelijk en in begrijpelijke taal voor de klant op papier te zetten.
– Kwaliteitsgericht: je levert verzorgd werk af, hebt oog voor details, volgt procedures en richtlijnen en herstelt eventuele fouten op juiste wijze.
– Klantgericht: je zorgt dat je behoefte van de klant helder hebt, je houdt je aan gemaakte afspraken en brengt de klant op de hoogte van wijzigingen / ontwikkelingen enz.
– Zelfstandig werken: je kan goed zelfstandig werken, plannen en organiseren.
– Analytisch: je kan verschillende informatiebronnen raadplegen om inzicht in het probleem te krijgen, je overziet verschillende belangen, procedures en problemen bij een zaak.
– Samenwerken: je werkt nauw samen met je collega’s en stemt zaken af. Je zorgt voor kennisuitwisseling
– Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen: je weet wat er speelt in de regio en kan hiernaar handelen.

Gespreksplanning
De gesprekken vinden plaats op donderdag 6 februari 2020 op onze locatie in Den Bosch.

Interesse?

Vacature:
(20184) Industrieel Toezichthouder Milieu 16-20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022