Ingenieursbureau – Projectleider voorbereiding verLEDdings TEAM Wegen 20 u/w
Volgnummer: 19436

>Ingenieursbureau – Projectleider voorbereiding verLEDdings TEAM Wegen 20 u/w
Volgnummer: 19436
Ingenieursbureau – Projectleider voorbereiding verLEDdings TEAM Wegen 20 u/w
Volgnummer: 19436
2019-12-03T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 03-12-2019
  • Eind datum: 31-12-2022

Standplaats: Entrada 300 Duivendrecht
Duur: 1-2-2020 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging:Nee, na bovenstaande datum kan er niet meer worden verlengd.

Functieomschrijving
Projectleider voorbereiding verLEDdings TEAM

Werkzaamheden
– Opzetten uitvoeringsplan ‘verLEDding’
– Begeleiden voorbereidingswerkzaamheden ‘verLEDding’

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Het Ingenieursbureau is binnen de gemeente de partner op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. We bereiden de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur en de inrichting van de stad voor.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven
– kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– U voegt het cv toe. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– kandidaat heeft een Opleiding Technische Bedrijfskunde.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet.
– kandidaat heeft een Opleiding Verlichtingstechniek.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet.
– kandidaat is in het bezit van UAV. kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet.
– kandidaat heeft ervaring met aanleg van openbare verlichting en geeft het aantal jaren aan.
– kandidaat heeft ervaring met de technische aspecten van duurzaamheid.
– kandidaat heeft ervaring met het aansturen van voorbereidingsteams.
– kandidaat heeft ervaring met logistieke processen in de openbare verlichting.
– kandidaat heeft ervaring met leveranciers van LED verlichting.

Wensen:
– kandidaat heeft affiniteit met en kennis van Internet of Things toepassingen.
– kandidaat heeft affiniteit met en kennis van duurzaamheid (en circulariteit).
– kandidaat heeft tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring met werken in een stad uit de Grote 4 gemeentes of nog specifieker, gemeente Amsterdam.

Competenties:
Analytisch
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Interview:
De gesprekken vinden plaats van vrijdag 27 december t/m vrijdag 3 januari 2020.
Aantal kandidaten op interview: 3

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(19436) Ingenieursbureau - Projectleider voorbereiding verLEDdings TEAM Wegen 20 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022