Ingenieursbureau – Technisch projectleider/ manager 24-36 u/w
Volgnummer: 15928

>Ingenieursbureau – Technisch projectleider/ manager 24-36 u/w
Volgnummer: 15928
Ingenieursbureau – Technisch projectleider/ manager 24-36 u/w
Volgnummer: 15928
2019-06-06T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 06-06-2019
  • Eind datum: 31-05-2020

Standplaats: Amsterdam
Startdatum: Z.s.m. tot 31 05-2020
Optie Verlenging: ja, 1x verlengen met 12 maanden

Functieomschrijving
De Technisch manager speelt een belangrijke rol binnen de taken van andere managers in het IPM team. Daarom is het noodzakelijk dat de Technisch Manager beschikt over goede communicatieve vaardigheden, flexibel is en snel kan schakelen binnen de verschillende disciplines van de civiele techniek. Ruime ervaring tijdens de realisatiefase van civieltechnische projecten en ervaring in gebiedsontwikkelingsprojecten zijn vereist.

Werkzaamheden:
Rol van de Technisch projectleider/manager
Als Technisch projectleider/manager ben je verantwoordelijk voor de technische inbreng, kennis en bewaking binnen het IPM team. De taken binnen het team bestaan onder andere uit:
– het opstellen van een plan van aanpak met de benodigde technische onderbouwingen;
– het voorleggen van onderbouwde keuzes aan leden van het projectteam ;
– het aansturen van de voorbereiding en uitvoering van de deelprojecten
– het leveren van input aan de ramingen;
– het leveren van input aan de contracten en technische tekeningen ten behoeve van de realisatie van de diverse deelprojecten;
– vanwege de complexiteit van de projecten ondersteun je als Technisch projectleider/manager de Omgevingsmanager bij het opstellen van BLVC plannen. Hierin gebruik je je technische kennis om projecten te faseren en plannen. Deze informatie wordt gebruikt om in stedelijk gebied de drukke verkeersstromen om het werk te leiden.

Het vervangen en verleggen van kabels en leidingen (uitvoering door derden) vormt een groot onderdeel van het werk; als Technisch projectleider /manager lever je de technische kennis nodig voor het bepalen van nieuwe tracés en de coördinatie van het kabel en leidingwerk. Veelal worden de kabels en leidingen in fasen verlegd, de planning en fasering van deze werkzaamheden is onderdeel van deze functie.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie. Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg, het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Hiermee realiseert het uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere directies in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden. Het Ingenieursbureau werkt onder andere aan:
– Projectrealisatie voor de gebiedsontwikkeling, infrastructurele projecten en de inrichting van de openbare ruimte;
– Het (in opdracht) uitvoeren van inkoop en aanbesteding van werken in het fysieke domein, daartoe o.a. marktbenadering, contractering en contractmonitoring;
adviseren op het gebied van infrastructurele projecten en de inrichting van de openbare ruimte;
– De optimale inrichting (kosten, effectiviteit) van de verschillende fasen in een project;
– Het beheren en realiseren van geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit;
– Het overdragen van gerealiseerde projecten aan de eigenaar of beheerder;
– Het doorontwikkelen van de kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om haar taken voor Amsterdam te kunnen uitvoeren, zoals op het gebied van duurzaamheid, de toepassing van nieuwe contractvormen en informatieanalyse.

Eisen:
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces
– Minimaal 1 relevante referentie op te geven
– Heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– CV: Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– Beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– Heeft minimaal twee jaar ervaring met engineering van civiele techniek, groen, kabels en leidingen en faseringen.

Wensen:
– Minimaal vijf jaar ervaring met de realisatie van projecten op het gebied van op het gebied van maaiveldinrichting en civiele infrastructuur (mag ook in een andere rol zijn geweest);
– Ervaring met het begeleiden en opleiden van collega’s in het werkveld
– Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden?
– Een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het projectteam en de afdeling?
– In staat om aanvulling te geven vanuit eigen ervaring van kennis van buiten de sector/afdeling?

Competenties:
– kennis
– Ervaring
– Integriteit
– Analytisch vermogen
– Omgevingsbewustzijn
– Teamplayer
– Resultaatgerichtheid
– Overtuigingskracht

Interview:
Aantal kandidaten op interview: 5

Interesse?

Vacature:
(15928) Ingenieursbureau - Technisch projectleider/ manager 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022