Inhuur Informatie Analist 36 u/w
Volgnummer: 15474

>Inhuur Informatie Analist 36 u/w
Volgnummer: 15474
Inhuur Informatie Analist 36 u/w
Volgnummer: 15474
2019-05-15T00:00:00+00:00
  • ALMELO
  • Start datum: 15-05-2019
  • Eind datum: 31-08-2019

Standplaats: Almelo
Duur: 3 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: maximaal 3 maanden

Waterschap Vechtstromen ?bevat ruwweg Twente, Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel. Het beheersgebied is 225.000 hectare groot, heeft 800.000 inwoners en ongeveer 470.000 huishoudens.

Beschrijving opdracht
Als informatieanalist bij Waterschap Vechtstromen werk je nauw samen met de senior Informatiemanagers. Zij zijn jouw opdrachtgever voor het uitwerken van de informatieanalyse vraagstukken. Hierin onderzoek je welke bedrijfsprocessen er bestaan in onze organisatie, wat de informatiebehoefte is en hoe de informatiestroom verloopt. Je bekijkt welke problemen er zijn met betrekking tot een goede doorstroming van informatie en tracht hiervoor een (geautomatiseerde) oplossing te bieden. Je maakt hierbij een vertaalslag van business analyses naar een beheersbaar en onderhoudbaar functioneel ontwerp. Je bent verantwoordelijk voor zowel de analyse als de opvolging van de resultaten van het automatiseringsproject.

Eisen
Uit het curriculum vitae blijkt dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar beschikt over:
– Een afgeronde Hbo-opleiding in de richting van ICT;
– Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als informatie analist;
– Ervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en
informatiestromen; Verplicht indienen van een toelichting op het voldoen aan deze eis.

Het curriculum vitae en de referentie dienen zodanig te zijn beschreven, dat het
Waterschap voldoende inzicht geeft, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan

Wensen
U dient onderstaande wensen te beantwoorden.
De aangeboden kandidaat beschikt aantoonbaar over:
– Kennis van de laatste analyse methodieken zoals UML, RUP; toelichten d.m.v. motivatie.
– Ervaring om de vertaalslag te maken van businessanalyses naar een beheersbaar en
onderhoudbaar functioneel ontwerp (bijvoorbeeld User Cases en User Stories). toelichten d.m.v. motivatie.
– Kennis van en ervaring met Agile/Scrum; Toelichten d.m.v. motivatie.
– Kennis en ervaring met procesautomatisering. Toelichten d.m.v. motivatie.

Kenmerken Kandidaat
Nadere toetsing van onderstaande kenmerken vindt plaats in het gesprek.
De juiste kandidaat beschikt over de volgende kenmerken:
– Sterk analytisch inzicht;
– Goede communicatieve vaardigheden;
– Initiatiefrijk en maakt zichzelf snel wegwijs in verschillende bedrijfsprocessen;
– Ondernemend;
– Zorgvuldigheid;
– Professionele en resultaatgerichte werkhouding

Matchgesprek
Na evaluatie worden de partijen met de hoogste totaalscore op de gunningscriteria uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats.

Aantal voorgestelde kandidaten dat wordt uitgenodigd: Er zullen maximaal 3 kandidaten uitgenodigd worden.
Geplande datum matchgesprek: 29 mei tussen 13:00 en 15:30 uur worden de betreffende kandidaten gezien te Almelo.

Interesse?

Vacature:
(15474) Inhuur Informatie Analist 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022