Inkomensconsulent 36 u/w
Volgnummer: 11281

>Inkomensconsulent 36 u/w
Volgnummer: 11281
Inkomensconsulent 36 u/w
Volgnummer: 11281
2018-09-06T00:00:00+00:00
  • RIJSWIJK
  • Start datum: 06-09-2018
  • Eind datum: 17-01-2019

Standplaats: Rijswijk
Duur: 4 maanden, start 17-9-2018
Optie tot verlenging: mogelijk maar nog niet bekend

Organisatie
De gemeente Rijswijk is een ambitieuze organisatie. Het Sociaal Domein bestaat uit meerdere (opgaven)teams. Binnen het Sociaal Domein werken we aan de transformatie van zorg en ondersteuning op basis van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Binnen het team Inkomen en Participatie werken 16 medewerkers. Zij houden zich bezig met het uitvoeren van de Participatiewet en de handhaving ervan. Het team handhaving bestaat uit twee medewerkers.

Opdracht
Caseload beheer participatiewet., onderzoek, rapportages en besluiten op het gebied van de rechtmatigheid.

Je beoordeelt en beslist op aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand en alle aanverwante regelingen in het kader van de Participatiewet en IOAW. Je bent fraudealert, voert gesprekken en legt huisbezoeken af (evt. met je collega handhavingsconsulent). Jij richt je hierbij op het primaire onderzoek. Je collega handhavingsconsulent voert aanvullend (secundair) onderzoek uit.

Je stelt in het kader van een boetewaardige gedraging een rapport op voor de afdeling T&V. Je informeert en adviseert de klant o.a. met betrekking tot zijn/haar recht op een voorliggende voorziening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal afgeronde HBO opleiding (15 punten)
3. Minimaal 18 maanden aantoonbare werkervaring als inkomensconsulent in de afgelopen 4 jaar (25 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Suite/GWS in de afgelopen 2 jaar (25 punten)
5. Aantoonbare kennis participatiewet, sociale zekerheidswetgeving (20 punten)
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten)

Competenties.
– Resultaatgericht en oplossingsgericht
– Ondernemend
– Samenwerken
– Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 13 september 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 12 september 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(11281) Inkomensconsulent 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022