Inkoop- en Contractmanager (13) 32 u/w
Volgnummer: 7324

>Inkoop- en Contractmanager (13) 32 u/w
Volgnummer: 7324
Inkoop- en Contractmanager (13) 32 u/w
Volgnummer: 7324
2017-11-28T00:00:00+00:00
  • HAARLEM
  • Start datum: 28-11-2017
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Haarlem/Rotterdam.
Duur: 01-01-2018 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 2 x 2 jaar

Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Grote Projecten en Onderhoud
Grote Projecten en Onderhoud (GPO) zorgt voor de gevraagde productie op aanleg en
onderhoud binnen de gestelde kaders en scope, het budget en de tijd. Het gaat daarbij om alle contracten en projecten die groter zijn dan € 65 miljoen.
GPO werkt nauw samen met Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO). GPO en PPO hebben veel raakvlakken. Beide zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

Multidisciplinair, landelijk en regionaal; de projecten van Rijkswaterstaat hebben een
uiteenlopend karakter. Onze wegen, vaarwegen en watersystemen zijn voortdurend in
beweging. Voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud ervan moeten wij onze
budgetten efficiënt en verantwoord inzetten. Jij draagt hieraan bij via
contractvoorbereiding, -aanbesteding en –uitvoering.

Je richt je op inkoopstrategieën en –plannen, contractvoorbereiding, -aanbesteding en –
uitvoering. Je stemt de inhoud van contracten af met opdrachtgevers en –nemers en ziet erop toe dat contracten voldoen aan de geldende kaders, richtlijnen en randvoorwaarden. Risico’s heb je scherp in beeld en je adviseert betrokkenen hier tijdig over. Tijdens de uitvoering ben je verantwoordelijk voor systeem-, proces- en producttoetsen en houd je de aspecten tijd, geld, kwaliteit en risico scherp in de gaten. Indien nodig spreek je opdrachtnemers aan op het niet nakomen van afspraken en zorg je voor besluitvorming rondom contractwijzigingen

Je coacht je collega-adviseurs binnen het projectteam, bent hun inhoudelijke vraagbaak en zet mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in. Als gemachtigde van de opdrachtgever ben jij het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. Je zoekt veelvuldig afstemming met stakeholders, vooral marktpartijen, en creëert draagvlak voor de wijze waarop jij contractmanagement vormgeeft. Ook werk je nauw samen met de andere onderdelen binnen Rijkswaterstaat.

Je draagt bij aan de invoering van richtinggevende standaarden voor de werkwijze binnen je vakgebied. Binnen en buiten Rijkswaterstaat deel je actief je kennis en ervaring. Je signaleert kansen voor de ontwikkeling van innovatieve contractvormen en zorgt voor de doorvoering van verbeteringen in het vakgebied inkoop- en contractmanagement. Ook realiseer je strategische verbeteringen van het inkoop- en contractmanagementproces, in zowel de exploitatie- als de beheer- en onderhoudsfase.

Functie-eisen
1. Kennis van contracten en regelgeving in het kader van tunnelrenovaties, inclusief TTI
2. Ervaring met ICM werkzaamheden bij (tunnel)renovaties, inclusief TTI
3. Kennis van de RWS organisatie en tunnelproject gerelateerde processen
4. Bewezen in staat om zowel ondersteunende, advies- als coördinerende taken te vervullen in een complexe IPM-organisatie

Kennis van de Civiele, Infrastructurele, TTI, IA en IV aspecten van tunnelrenovaties en
processen in relatie tot verkeerscentrale.

Taken en verantwoordelijkheden
Bijdragen aan en stimuleren van effectief en efficiënt Inkoop en Contractmanagement voor de Renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel, gericht op het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve projectdoelstellingen met beheersing van de aspecten tijd en geld. De daarvoor noodzakelijke taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:
1. Inventariseren en concretiseren van de inkoopbehoeften van de IPM-rollen en deze
afstemmen op en met de integrale projectplanning
2. Coördineren en ondersteunen van werkzaamheden van de IPM-rollen om te komen tot effectieve inkoop van diensten en producten
3. Coördineren en uitvoeren van uitvoerende werkzaamheden van ICM, te weten
a. Ramingen voor het gehele project en de gedurende het project te leveren diensten,
producten en tussentijdse wijzigingen door diverse opdrachtnemers tijdens
contractvoorbereiding en realisatie.
b. Beheren van het VTW-proces in de verschillende fasen en met de verschillende
Opdrachtnemers van het project.
c. Mede inrichten en uitvoeren van de contractbeheersing van de overeengekomen
contracten met diverse opdrachtnemers gedurende de looptijd van het project.
d. Uitvoeren van procestoetsen in het kader van SCB.
e. Voeren van onderhandelingen met Opdrachtnemers.
4. Vertegenwoordigen contractmanagement in diverse overleggen, zoals Projectoverleg, Voortgangsoverleg, TM/OM/ICM-overleg, Contractoverleg met Opdrachtnemers en vervangen CM in voorgenoemde overleggen
5. Contractueel advies een contractmanager m.b.t. door opdrachtnemer ingediende VTW’s en issues
6. Voorzitten VTW overleggen o.b.v. “groene kamer”
7. Afstemmen met Omgevingsmanagement en Technisch Management op de raakvlakken met Inkoop en Contract Management vanuit het oogpunt van beheersing van kosten en doorlooptijd.
8. Ondersteunen van Projectbeheersing bij de beheersing van risico’s, planning en financieel beheer.

Opstellen van beleidsstukken voor de Projectmanager ter voorbereiding van besluitvorming door opdrachtgever(s).

Competenties:
– HBO Niveau (Minimaal)
– Minimaal 10 jaar werkervaring
– Klantgericht
– Creatief
– Resultaatgericht
– Organisatie sensitiviteit
– Analyserend vermogen
– Samenwerken
– Plannen en organiseren

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(7324) Inkoop- en Contractmanager (13) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022