Inkoopadviseur Aanleg en Onderhoud (12) 36 u/w
Volgnummer: 12147

>Inkoopadviseur Aanleg en Onderhoud (12) 36 u/w
Volgnummer: 12147
Inkoopadviseur Aanleg en Onderhoud (12) 36 u/w
Volgnummer: 12147
2018-11-06T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 06-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: Start zsm t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

De organisatie – Rijkswaterstaat Grote Projecten & Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat
beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

GPO is dé betrouwbare partner die zorg draagt voor de gevraagde productie op aanleg en onderhoud binnen de gestelde kaders, scope, budget en tijd. Bij Grote Projecten en
Onderhoud (GPO) zijn alle DBFM-contracten en de D&C projecten ondergebracht die groter zijn dan € 65 miljoen. GPO werkt nauw samen met het onderdeel Programma’s, projecten en onderhoud (PPO). Beide diensten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces. GPO en PPO hebben veel onderlinge raakvlakken Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

De afdeling – Inkoop en Contractadvies
De afdeling maakt deel uit van de directie Inkoop en Contractmanagement en levert
inkoopkennis aan projecten en de organisatie, met expertise op de thema’s: inkoop
algemeen, juridisch en financiën. Voorts levert zij (deel)producten gerelateerd aan
inkoopproces (contracten, overeenkomsten, financiële adviezen), het dienstenteam,
leadauditing, toetscoördinatie en de financiële inkoopondersteuning(FO). Ook draagt zij
zorg voor inkoop en monitoring van ir-diensten.
De afdeling zorgt voor het (mede)ontwikkelen van kennis en standaarden op financieel
en juridische onderdelen in het RWS inkoopproces van overwegend de contractentypen D&C en DBFM. Deze afdeling adviseert en ondersteunt de grote Design-Build-Finance and Maintainprojecten van Rijkswaterstaat van contractvoorbereiding tot en met de exploitatie van deze projecten. Op deze afdeling ligt de regie op de ontwikkeling van kennis en mensen voor financiële- en juridische expertise in DBFM-contracten en op de inzet in de projecten.

Eén Rijkswaterstaat
Als adviseur inkoop en contracten ben jij verantwoordelijk voor het leveren van een inhoudelijke, brede bijdrage aan het ontwikkelen van aanbestedings- en inkoopstrategieën. Je adviseert vanuit jouw expertise over de inkoopstrategie voor (onderdelen van) projecten en bijhorende inkoopproducten. Je geeft advies over strategie en uitvoering van grote aanleg- en onderhoudsprojecten (D&C, DBFM,
prestatiecontracten). Ook co̦rdineer je het proces van contractvoorbereiding, -aanbesteding en Рuitvoering richting verschillende marktpartijen.
Zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat zorg jij voor afstemming en verbinding op het vlak van inkoop en contracten. Je bent als adviseur werkzaam bij de afdeling Inkoop en Contractadvies 1 (ICA1), onderdeel van de Dienst Grote Projecten en Onderhoud.

Samen met anderen
Je bent hét aanspreekpunt binnen en buiten Rijkswaterstaat. Je werkt nauw samen met jouw projectteam en de opdrachtgever. Je zorgt dat resultaten inhoudelijk en procesmatig zijn afgestemd met meerdere stakeholders (vooral met marktpartijen). Je zoekt actief de verbinding en samenwerking met inkoop binnen jouw organisatieonderdeel en dat van andere organisatieonderdelen.

Elke dag beter
Je levert een bijdrage aan het verbeteren van jouw vakgebied. Dit doe je door jouw expertise in te zetten om het vakgebied en de processen op het gebied van inkoop- en contract- en leveranciersmanagement binnen Rijkswaterstaat te verbeteren en te stroomlijnen. Standaardisatie, uniformiteit en het borgen van kwaliteit zijn daarbij belangrijke aspecten. Je levert een aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van contractvormen. Je speelt een actieve en stimulerende rol in het delen en uitwisselen van kennis. Daarnaast coach en begeleid je vakinhoudelijk adviseurs in hun werk.

Opdracht-eisen:

– Je hebt een afgeronde academische opleiding (WO)
– Je hebt aantoonbare kennis en aantoonbare ervaring (3-5 jaar) van contractmanagement, inkoop, aanbestedingen, omgevingskennis in relatie tot bijvoorbeeld CM, LCC, D&C of vernieuwende DBFM.
– Je hebt aantoonbaar een visie op de strategie van inkoop- en contract- en
leveranciersmanagementproces, je ziet kansen voor de ontwikkeling van innovatieve
contractvormen en je adviezen zijn integraal en passend binnen het gehele werkproces vanuit de inkoop en contract – en leveranciersmanagement invalshoek.
РBehalve kennis van het totale werkproces heb je kennis van het primaire proces van RWS ̩n van de (lange termijn) behoeften van de RWS business.
– Je hebt integrale kennis van de markt en kennis van specifieke marktsegmenten en
leveranciers.
– Je bent gedreven, vernieuwend en pragmatisch en vindt het leuk om op een creatieve manier steeds weer nieuwe vraagstukken te analyseren en op te lossen binnen de kaders die daarvoor gelden.
– Je hebt durf en lef en kan omgaan met weerstand waarbij het bereiken van gezamenlijk resultaat voorop staat.
– Je hebt de bereidheid om te reizen in verband met de inzet op projecten door het gehele land.
– Je beheerst in woord en geschrift de Engelse taal.
РJe bent een teamspeler op de afdeling ̩n in projecten en beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde basis en/of vakopleiding op het gebied van inkoop en contracten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare juridische kennis en ervaring.
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van het primaire proces van RWS ̩n van de (lange termijn) behoeften van de RWS business.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het gebied van adviseren.

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(12147) Inkoopadviseur Aanleg en Onderhoud (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022