Inkoopadviseur Ruimtelijk Domein (10) 16-20 u/w
Volgnummer: 7299

>Inkoopadviseur Ruimtelijk Domein (10) 16-20 u/w
Volgnummer: 7299
Inkoopadviseur Ruimtelijk Domein (10) 16-20 u/w
Volgnummer: 7299
2017-12-05T00:00:00+00:00
  • LEIDSCHENDAM
  • Start datum: 05-12-2017
  • Eind datum: 31-05-2018

Standplaats: Leidschendam-Voorburg
Duur: 6 maanden na start, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 2 maanden

Organisatie
De gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

De afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. Zij geeft onafhankelijk en professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke en organisatiedoelen. Zij vertaalt haar doelen naar concrete opgaven en zet deze af tegen de beschikbare middelen en tijd. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit circa 80 medewerkers en is onderverdeeld in drie teams: team Advies, team Specialisten en team Ondersteuning. De adviseurs werken vanuit Klantteams, die bestaan uit adviseurs van verschillende disciplines (HR, informatiemanagement, Juridisch, Inkoop en Financiën). Er zijn drie Klantteams, namelijk Ruimte, Sociaal en Bedrijfsvoering. Het doel van een klantteam is de ambtelijke organisatie en het bestuur integraal te adviseren op het brede terrein van bedrijfsvoering. De Klantteams worden functioneel aangestuurd door een business partner.

Opdracht
Via “training on the job” leid je een collega op die recent is aangesteld als inkoopadviseur voor het ruimtelijk domein. Deze medewerker voert met jou samen aanbestedingen van werken uit met onder andere de volgende werkzaamheden:
– Adviseren over aanbestedingsprocedures en passende contractvormen aan de interne klant;
– Begeleiden van aanbestedingstrajecten (meervoudig, nationaal en Europees) op het gebied van werken binnen de afdelingen van het ruimtelijk domein waarvan in ieder geval een aanbesteding voor een raamcontract openbare verlichting (evt. op basis van BVP);
– Diverse documenten opstellen, zoals: aanbestedingsdocumenten, beoordelingssheets, (raam)overeenkomsten, publicatieteksten, proces-verbaal van opening, gunningadvies, afwijzing- en gunningbrieven;
– Screenen van aanbestedingsdocumenten en startdocumenten op eventuele afwijkingen op het inkoop- en aanbestedingsbeleid;
– Beoordelen ingediende aanmeldingen en inschrijvingen en de verdere afhandeling verzorgen.

Naast “training on the job” van de inkoopadviseur voer je een onderzoek uit naar aanbestedingstrajecten die in het verleden zijn uitgevoerd binnen het ruimtelijk domein en beoordeel je de aanbestedingsstrategie, de contractvorm in relatie tot de beoogde afdelingsdoelstellingen en de behaalde resultaten. Over je bevindingen breng je schriftelijk rapportage uit met daarin advies.

Eisen:
– Afgeronde HBO bachelor opleiding
– ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten

Gunningscriteria (weging)
– Afgeronde opleiding NEVI 1 of vergelijkbaar (10%)
– Afgeronde opleiding NEVI 2 of vergelijkbaar (10%)
– Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met procesbegeleiding van Europese aanbestedingstrajecten in het ruimtelijk domein (werken) in de afgelopen 8 jaar (30%)
– Twee jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (20%)
– Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (30%)

Competenties:
– Communicatieve vaardigheden
– Inlevingsvermogen
– Analytisch
– Samenwerken
– Resultaatgericht
– Overtuigingskracht

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 11 december 2017 van 10.00 uur tot 11.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur.

Interesse?

Vacature:
(7299) Inkoopadviseur Ruimtelijk Domein (10) 16-20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022