Inkoper (13) 36 u/w
Volgnummer: 9668

>Inkoper (13) 36 u/w
Volgnummer: 9668
Inkoper (13) 36 u/w
Volgnummer: 9668
2018-05-16T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 16-05-2018
  • Eind datum: 01-12-2018

Standplaats: Anton de Komplein 150, Amsterdam Zuidoost
Duur: start z.s.m. t/m 1-12-2018
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
De inkoper voert zelfstandig inkooptrajecten uit en adviseert opdrachtgevers op welke wijze zij de inkoopbehoefte het beste kunnen verwoorden in een heldere uitvraag naar de markt. Ook is hij of zij bereid alle voorkomende werkzaamheden binnen het team Inkoop op te pakken indien dat gewenst is. De Inkoper houdt zich voornamelijk bezig met de volgende taken:
– het uitvoeren van meervoudig onderhandse inkooptrajecten binnen het inkooppakket waarvoor het team als leadbuyer verantwoordelijk is. Daarbij worden alle noodzakelijke handelingen gedaan zoals adviseren over de manier van de uitvraag, marktonderzoek, offertedocument opstellen inclusief de overeenkomst, beoordeling van de offertes, het verzorgen van formele gunnings- en afwijzingsbrieven en dossiervorming;
– het uitvoeren van eenvoudige Europese aanbestedingen, waarbij dezelfde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd als hierboven beschreven;
– het adviseren van de opdrachtgevers bij het uitvragen van individuele (inhuur)opdrachten.

De inkoper is in staat om zich soepel te bewegen in het krachtenveld tussen de verschillende partijen en opdrachtgevers. Waar nodig kunnen overtuigen van de juistheid van het afgegeven advies. Van de inkoper wordt verwacht dat hij/zij altijd in elke situatie integer handelt.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De gemeente Amsterdam beschikt over 5 Lead Buyers met ieder een eigen inkooppakket: Facilitair, Fysiek, ICT, Personeel en Sociaal. De Lead Buyer Personeel (team Inkoop) is onderdeel van Personeel en Organisatieadvies (Cluster Bedrijfsvoering).

Het team Inkoop is de leadbuyer personeel voor de gehele organisatie. De medewerkers van het team Inkoop voeren de regie over het proces, zijn de expérts op het gebied van aanbesteding en contractmanagement en verbinden alle betrokkenen, zodat het traject op een zo prettig en efficiënte manier verloopt.

Alle personeelgerelateerde diensten (zoals raamcontracten uitzendkrachten, arbodiensten, assessments, opleidingen, etc.), worden in samenwerking met de opdrachtgever op de juiste wijze in de markt uitgevraagd. Er is een grote variëteit aan opdrachten, zowel qua aard als risico. Het 10 wegenplan, maatschappelijk verantwoord inkopen en social return zijn onderwerpen waar het team zich de komende periode op gaat richten. Het takenpakket van de leadbuyer is uitdagend en zeer gevarieerd. Het team bestaande uit tactisch inkopers, inkopers en contractmanagers voeren deze taken uit.

Inhuur via het Dynamisch Inkoop Systeem (Externe Inzet Gemeente Amsterdam) is een vorm van inkopen die op dit moment is belegd bij het team Vacatureloket. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het team inkoop.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft NEVI 1 of een gelijkwaardige opleiding succesvol afgerond. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Kandidaat beschikt over actuele kennis van de (Europese) aanbestedingswet. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en in het gesprek (indien uitgenodigd).
– De kandidaat motiveert, op maximaal 1 A4, waarom hij/zij de meest geschikte kandidaat is voor de opdrachtgever. De motivering zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan) als inkoper bij de overheid.
– De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met projectmatig werken, procedure- en procesbewaking.

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring als inkoper binnen een grote Nederlandse gemeente (> 100.000 inwoners
– Heeft de kandidaat ervaring met het inkopen van personeelsdiensten
– Heeft de kandidaat ervaring met Europese aanbestedingen

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient ̩̩n referentie op te geven. Vul in: organisatie Рnaam contactpersoon Рtelefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op! De referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Gesprekken: di 29 mei 2018

Interesse?

Vacature:
(9668) Inkoper (13) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541