Inspecteur Bouw (9) 36 u/w
Volgnummer: 10915

>Inspecteur Bouw (9) 36 u/w
Volgnummer: 10915
Inspecteur Bouw (9) 36 u/w
Volgnummer: 10915
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 01-04-2019

Standplaats: Schepenbergweg 39, Amsterdam
Duur: 01-10-2018 t/m 01-04-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving:
De werkzaamheden als Inspecteur Bouw zijn:
Je gaat zelfstandig naar verschillende bouwlocaties en controleert ter plekke of de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd;
Je bestudeert bouwkundige en constructieve stukken;
Je onderzoekt en behandelt handhavingsverzoeken en klachten;
Voert regie op eigen dossiers en zorgt voor een juiste verslaglegging en verbeelding;
Je spoort illegale bouw, gebruik en sloopwerkzaamheden op, handelt klachten en meldingen af;
Neemt initiatieven en treft maatregelen tot het opleggen van (bestuurlijke) sancties;
Betrokken bij overleggen met allerlei disciplines en deelt daarbij jouw visie en kennis;
Je helpt mee om de processen binnen de organisatie te verbeteren;
Samenwerking met ketenpartners om ondersteuning te bieden en te adviseren bij calamiteiten;
Stelt controlerapporten, zienswijzen en brieven op.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
In Amsterdam Zuidoost houdt de afdeling Toezicht & Handhaving toezicht op de naleving van zulke regels. Met behulp van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke middelen kan zij de naleving van de regels afdwingen. Hiermee draagt de afdeling bij aan een schoon, heel, en veilig stadsdeel Zuidoost. Dat wil zeggen een correct gebruik van de openbare ruimte en de bebouwde omgeving. Naleven van de regels begint met kennis van de regels. Als wij mensen aanspreken, informeren wij hen tegelijk over de regels. Hoewel wij handhaven als kerntaak hebben, zijn wij niet hetzelfde als de politie. De politie heeft eigen taken en bevoegdheden om de veiligheid te bevorderen. Wél werken wij met de politie samen. Zij is één van onze vele samenwerkingspartners.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal een relevante bouwtechnische MBO opleiding.
– De aangeboden kandidaat beschikt over de opleidingen:
ABW-1; Leergang Handhaver Fysieke Omgeving.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Hier dient ook uit te blijken dat de aangeboden kandidaat beschikt over goede Nederlandse schriftelijke vaardigheden die je inzet op verschillende niveaus.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) als projectleider en/of accounthouder.

Wensen:
– Is de aangeboden kandidaat bereid om in avonden en nachten te werken?
– Is de aangeboden kandidaat bekend met Vergunningen Toezicht en Handhaving in Amsterdam?
Gelet op de termijn van de opdracht en de noodzaak van directe beschikbaarheid is bekendheid met VTH in Amsterdam een pré.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken worden gevoerd tussen 3 en 28 september.

Interesse?

Vacature:
(10915) Inspecteur Bouw (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022