Integraal projectleider water en riolering in het fysiek domein 24 u/w
Volgnummer: 19483

>Integraal projectleider water en riolering in het fysiek domein 24 u/w
Volgnummer: 19483
Integraal projectleider water en riolering in het fysiek domein 24 u/w
Volgnummer: 19483
2019-12-04T00:00:00+00:00
  • VEGHEL
  • Start datum: 04-12-2019
  • Eind datum: 01-01-2021

Standplaats: Veghel, gemeente Meierijstad
Duur: 1-1-2020 t/m 1-1-2021
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Integraal projectleider water en riolering in het fysiek domein.
KandidaatomschrijvingDeze zelfstandig opererende civiel technische projectleider zal diverse water- en rioleringsprojecten op de markt zetten. Daarnaast zal deze projectleider ingezet gaan worden op integrale afstemming tussen Water & Riolering en de overige vakdisciplines Openbare Ruimte (wegen, groen, verkeer, openbare verlichting, enz). De uitkomsten worden door de projectleider verwerkt in een integrale jaarplanning. Dit alles op basis van “projectmatig werken”.

Eisen:
– HBO, dit dient te blijken uit het CV
– Gerichte werkervaringmeer dan 5 jaar, dit dient te blijken uit het CV. – Civiel technische opleiding HBO – Ervaring in het opstellen van een integraal Jaarprogramma Openbare Ruimte – Integraal werken en denken – RAW-systematiek – UAV-gc – MS-project – Projectmatig Werken – Affiniteit met het gebied Meierijstad en de organisatiefilosofie – Affiniteit met klimaat adaptatie / duurzaam werken – Ervaring in het opstellen van een Plan van Aanpak uitvoering civieltechnische projecten.

Gunningscriteria:
– Kandidaat heeft bij voorkeur aanvullende ervaring op het gebied van integraal werken en denken. Het op de markt zetten van projecten, bewaken en volgen. Projectmatig werken in het fysiek domein. Opstellen van een integraal jaarprogramma openbare ruimte. Ervaring in een politieke omgeving (politieke sensitiviteit). 45%
– Sollicitatiegesprek 25%
In het gesprek wordt ingegaan op de volgende competenties:
Zelfmanagement: Als projectleider bepaal je concrete doelen en timings, en zorg je dat de afspraken nagekomen worden.
Communicatievaardigheden: Als projectleider vertegenwoordig je het project zowel intern als extern.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 20 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Het zou fijn zijn als je hier rekening mee wilt houden.

Interesse?

Vacature:
(19483) Integraal projectleider water en riolering in het fysiek domein 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022