Interim Afdelingshoofd Bedrijfsvoering/Concerncontroller 24-32
Volgnummer: 13802

>Interim Afdelingshoofd Bedrijfsvoering/Concerncontroller 24-32
Volgnummer: 13802
Interim Afdelingshoofd Bedrijfsvoering/Concerncontroller 24-32
Volgnummer: 13802
2019-02-14T00:00:00+00:00
  • GROU
  • Start datum: 14-02-2019
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: Grou
Duur: 1-3-2019 t/m 1-9-2019
Optie tot verlenging: ja

Opdracht omschrijving
De FUMO zoekt per 1 maart 2019 een interim Afdelingshoofd Bedrijfsvoering/Concerncontroller (24-32 uur per week, voor een halfjaar)

De FUMO levert een bijdrage aan een veilige en duurzame leefomgeving in Friesland. Als omgevingsdienst ondersteunen wij alle 24 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en omgeving. Onze vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en adviseurs beschikken over specialistisch expertise op verschillende deelterreinen van dat gebied. Samenwerking, in- en extern, is een belangrijke sleutel om resultaten te bereiken. Daarbij hebben wij oog voor uiteenlopende belangen. Als professionals hebben wij continu aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.

De FUMO zit momenteel midden in een ontwikkelproces (FUMO 2.0) dat er op gericht is de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en het VTH-proces efficiënter en effectiever te organiseren. Het ontwikkelproces is bedoeld om de dienst meer, samen met de deelnemers en overige partners, als slimme, kennisintensieve organisatie te positioneren die werkt vanuit het door de deelnemers beoogde effect op milieu en omgeving.

De FUMO kent 3 afdelingen in het primaire proces: Toetsing en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Specialistisch Advies. Daarnaast is de afdeling Bedrijfsvoering faciliterend aan onze primaire productie.

De afdeling Bedrijfsvoering
De afdeling bestaat uit 15 FTE, die een deel van de PIOFAH taken uitvoeren. Daarnaast is een deel van deze taken belegd bij de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Belangrijke opgaven zijn het ontwikkelen van heldere sturingsinformatie, het verbeteren van de interne en externe communicatie en de opzet van de begroting.

Als interim afdelingshoofd Bedrijfsvoering (tevens concerncontroller) vorm je samen met de directeur en de drie afdelingshoofden van het primair proces het managementteam (MT). Het MT werkt en denkt vanuit een integrale verantwoordelijkheid. Naast het leiding geven aan de afdeling heeft het interim afdelingshoofd ook enkele inhoudelijke taken op strategisch niveau.

Verantwoordelijkheden
Je geeft rechtstreeks integraal leiding aan specialistische medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering. Je bent benaderbaar en biedt de medewerkers ruimte waar mogelijk, ondersteunt ze en geeft richting waar nodig. Zodoende stimuleer je ze bij hun verdere groei. Inhoudelijk bied je ondersteuning bij de diverse ontwikkelingen. Samen met je medewerkers vertaal je de visie op bedrijfsvoering naar doelstellingen voor de diverse taakvelden en naar individuele werkafspraken.

Als interim Concerncontroller ben je in staat je onafhankelijk en kritisch op te stellen. Je adviseert het management en bestuur gevraagd en ongevraagd over de wijze waarop de organisatie haar afspraken (budgetten, kwaliteit, rechtmatigheid etc.) inricht en nakomt. Hierbij geef je blijk van een goede bestuurlijke sensitiviteit.

Eisen
– WO werk- en denkniveau
– Aantoonbare ervaring met het aansturen van het werkveld Bedrijfsvoering en Concerncontrol.
– Aantoonbaar actuele kennis van en een visie op de ontwikkelingen binnen het werkveld.
– Aantoonbaar meerjarige ervaring met het werken in organisaties in ontwikkeling.
– Aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke complexe omgeving met diverse, soms tegengestelde belangen.

Competenties
Onafhankelijk, samenwerkend, professioneel, integer, resultaatgericht, bestuurlijk/politiek sensitief.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(13802) Interim Afdelingshoofd Bedrijfsvoering/Concerncontroller 24-32

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022