Interim Gildemanager Milieu & Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 14317

>Interim Gildemanager Milieu & Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 14317
Interim Gildemanager Milieu & Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 14317
2019-03-15T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 15-03-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: ja

Korte beschrijving speelveld
De ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit 6 gildes aan integrale oplossingen voor de groeiende stad. Oude industriegebieden in de stad transformeren we naar woon- en werkgebieden. Groei betekent ook meer uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. Het is onze ambitie om deze uitdagingen op een gezonde en duurzame manier aan te pakken en tegelijk de historie van de stad te koesteren.

Dit in combinatie met het verminderen van het aantal regels door de invoering van de Omgevingswet creëert meer ruimte voor maatwerk en voor initiatieven om samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en investeerders de stad nog mooier te maken. Samen werken we aan de stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Met die passie werken we integraal aan diverse (ruimtelijke) opgaven. Waarbij we veel ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

In het gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid werken ongeveer 200 collega’s aan de opgaven voor de stad. Het gilde bestaat uit professionals met expertises die van belang zijn voor de stedelijke ontwikkeling van Utrecht, zoals stedenbouw, omgevingsrecht, mobiliteit, milieu en duurzaamheid. Als Gildemanager geef je leiding aan circa 40-50 medewerkers van dit gilde. Naast jou werken drie collega Gildemanagers, ieder met hun eigen focusterrein.

Deze uitvraag betreft een Gildemanager specifiek voor het Milieu- en ruimtelijke ordening disciplines met als deelgebieden geluid en trillingen, lucht en externe veiligheid, bodem en omgevingsrecht. Jouw doel is het goed laten werken van het gilde en daarbij ben je er vooral op gericht dat de medewerkers kunnen functioneren als open, scherpe, wendbare, betrouwbare en zelfstandige professionals die een goede bijdrage leveren aan de resultaten. Tegelijkertijd werk je nauw samen met de andere gildemanagers om de gewenste ontwikkelingen op het gebied van werkwijzen, cultuur en gedrag te versterken.

Je taken zijn:
– Je vertaalt inzichten over de ontwikkelingen in werkveld en de opgaven naar de benodigde kennis en competenties in het gilde. Hierbij maak je gebruik van de expertise van de medewerkers uit het gilde.
– Je hebt snel zicht op de specifieke kennis, kwaliteiten en competenties van de individuele medewerkers en coacht en faciliteert hen in hun ontwikkeling.
– Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van de omvang (kwalitatief en kwantitatief) van het gilde. Dit doe je door scherp oog te houden op de toekomstige vraag.
– Je acteert als verbinder bij conflicten en escalaties, als ondersteuner bij het vinden van oplossingen en faciliteert en stimuleert zo telkens opnieuw de zelfsturing van teams en collega’s.
– Je bespreekt met opdrachtgevers (opgavetrekkers) de benodigde inzet (korte en lange termijn) incl. prioritering in het werk.
– Jij neemt voor het gilde de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

Jij bent/hebt:
Je bent een echte peoplemanager die medewerkers coacht, faciliteert en stimuleert in hun individuele ontwikkeling. Ook daar waar het minder gaat, ga je in gesprek en geef je duidelijkheid. Je stimuleert je het zelf organiserend vermogen van de medewerkers door hen een actieve en zelfstandige rol te geven bij de professionele ontwikkeling van het vak en elkaar. Je hebt verschillende managementstijlen in huis en zet deze bewust in. Je coacht en faciliteert als het kan en stuurt als het moet. Je laat medewerkers zoveel mogelijk zelf problemen op lossen maar schept de omstandigheden waarin iedereen het werk zelfstandig kan uitvoeren.

Verder beschik je over:
– een passende afgeronde opleiding, idealiter in een aangesloten studierichting op HBO/WO niveau.
– Aantoonbare kennis en ervaring binnen het gestelde domein
– Meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring aan Hbo’ers en Academici
– Meer dan 7 jaar ervaring met diverse organisatieontwikkelingen
– Een flexibele stijl van leidinggeven, gericht op samenwerken en ontwikkelen
– Idealiter heb je ruime werkervaring binnen de overheid, bij voorkeur binnen het ruimtelijke domein

Eisen
– CV toont een passende afgeronde opleiding, idealiter in een aangesloten studierichting op HBO/WO niveau.
– Het CV toont meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring aan Hbo’ers en Academici.
– Beschrijf waarom jouw stijl van werken en samenwerken voor ons nu de beste toegevoegde waarde zal zijn.
– Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties de Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.

Wensen
– In welke functies/opdrachten uit het cv: werd jij (jouw kandidaat) uitgedaagd om kennis en ervaring op het vlak van milieu in te zetten; gaf jij (jouw kandidaat) leiding/sturing aan zelfstandig(er) werkende teams? NB: het volstaat om te verwijzen naar de betreffende beschrijvingen in je cv inclusief een vermelding van het aantal fte waaraan leiding werd gegeven.
– Beschrijf van twee verschillende opdrachten/functies wat de belangrijkste bijdrage was om met jouw team (het team van jouw kandidaat) een verandering in manier van werken te realiseren.
– Wat is jouw visie op zelfsturende teams? Hoe werkt het wel, wat werkt averechts?
– Je bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op 28 maart 2019. Welk telefoonnummer kunnen we bellen om je uit te nodigen…… wanneer kan je starten………. Heb je nog vakantieplannen?

Cv
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Interesse?

Vacature:
(14317) Interim Gildemanager Milieu & Ruimtelijke Ordening 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022