Interne Controle Medewerker 36 u/w
Volgnummer: 16004

>Interne Controle Medewerker 36 u/w
Volgnummer: 16004
Interne Controle Medewerker 36 u/w
Volgnummer: 16004
2019-06-12T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 12-06-2019
  • Eind datum: 03-03-2020

Standplaats: Ridderkek
Duur: 3-9-2019. t/m 3-3-2020
Optie tot verlenging: max. 2x en max. inhuur 24 maanden

Werkzaamheden
De medewerker interne controle houdt zich vooral bezig met de uitvoering van de verbijzonderde interne controle, conform het interne controleplan 2019. De medewerker werkt bij onze afdeling Bestuurlijk Juridische zaken. Tot het takenpakket behoren:
– Voert zelfstandig interne controlewerkzaamheden uit voor de rechtmatigheid van de jaarrekening. Controleert naleving van de procedures en signaleert knelpunten. De controle richt zich op de belangrijkste financiële geldstromen van de organisatie, inclusief automatiseringsomgeving.
– Afstemmen van bevindingen met proceseigenaren.
– Vastleggen van bevindingen in een controlerapport.
– Onderbouwen van werkzaamheden in een digitaal controledossier, inclusief toereikende audit-trail.
– Signaleert knelpunten met betrekking tot de kwaliteit en doet verbetervoorstellen.
– Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en stemt zo nodig af met de controllers.

Eisen
– Kandidaat dient per 3 september 2019 beschikbaar te zijn. Geef hieronder aan per wanneer de kandidaat beschikbaar is.
– Kandidaat heeft minimaal relevante een afgeronde HBO opleiding zoals bijvoorbeeld accountancy of bedrijfseconomie. Opleidingsniveau is duidelijk terug te vinden in het CV en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

Wensen
– Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare relevante werkervaring. Onder relevante werkervaring wordt ervaring bij lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) verstaan. Verwijzing naar CV levert geen score op! Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
– Geef aan wat uw motivatie is voor het vervullen van de functie bij Waterschap Hollandse Delta. Verwijzing naar CV levert geen score op!
– Geef een beschrijving waaruit blijkt dat kandidaat een positieve en kritische werkhouding heeft, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, pro-actief is, oog heeft voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wil verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties. Verwijzing naar CV levert geen score op!

Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd gaat worden met inachtneming van:
– Zelfstandig uitvoeren van (verbijzonderde) Interne controle bij overheidsorganisaties
– Controle van (EU)-aanbestedingen bij overheidsorganisaties
– Relevante wet- en regelgeving (BBV / BBVW, BADO. Rechtmatigheid)
– Invulling geven aan hoor- en wederhoor met proceseigenaren.
– Schrijven van interne controle rapporten,
– Dossiervorming, digitaal, inclusief audit-trail van werkzaamheden.
– ICT, Decade, Cognos, Sharepoint.
– Kennis en ervaring met het opzetten van steekproefmethodes.
– Advisering over en vastlegging van financiële processen, met focus op de key controls.

De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV. maar verwijzing naar CV levert geen score op! Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties

Cv
Het cv is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Referenties
U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

Gesprek
Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk 28 juni 2019, 17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op 3 juli 2019, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Interesse?

Vacature:
(16004) Interne Controle Medewerker 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022