Junior Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 16063

>Junior Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 16063
Junior Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 16063
2019-06-13T00:00:00+00:00
  • APPINGEDAM
  • Start datum: 13-06-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Appingedam
Duur: 1-7-2019 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
Over de functie:
– Je verstrekt informatie op het gebied van Ruimtelijke Ordening aan inwoners en bedrijven en draagt het gemeentelijk beleid helder uit;
– Adviezen op het gebied van Ruimtelijke Ordening leg je als advies voor aan het college en/of de gemeenteraad;
– Je verricht analoge/ digitale werkzaamheden binnen planologische procedures, inclusief het verzorgen van administratief-juridische begeleiding van bestemmingsplannen;
– Je begeleid wijzigings- en afwijkingsprocedures op grond van Wro;
– In samenwerking met collega’s zorg je voor de totstandkoming van benodigde overeenkomsten en je behandelt eventuele juridische vraagstukken;
– Je ondersteunt bij het vertalen van landelijke en provinciale ontwikkelingen naar lokaal beleid, o.a. de voorbereiding van omgevingsplannen en de nieuwe omgevingswet;
– Je ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van multidisciplinaire projecten;
– Je verricht overige voorkomende werkzaamheden.

Over de gemeente
De gemeente Appingedam zet zich in voor een stabiele, zelfbewuste en krachtige samenleving. Wij stimuleren dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen en ondersteunen diegenen die niet in staat zijn zichzelf te redden. Onze medewerkers hebben passie voor hun werk. Zij stellen hoge eisen aan zichzelf en aan elkaar, waarbij ieders kwaliteiten worden gewaardeerd en benut. Wij stimuleren initiatief, lef, verantwoordelijkheid en samenwerking. Onze medewerkers zijn ons “goud” en wij zorgen als organisatie voor de juiste faciliteiten. De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum werken toe naar de herindeling per 1 januari 2021, waarbij in aanloop steeds meer werkzaamheden in gezamenlijkheid worden opgepakt

Kandidaatomschrijving
Wat vragen wij?
– Relevante opleiding op minimaal HBO-niveau;
– Minimaal 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van Ruimtelijke ordening
– Bij voorkeur relevante werkervaring bij een gemeente
– Kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;
РKennis van de regio is een pr̩
– Kunnen opstellen van nota’s en adviezen;
– Ervaring met het optreden in overlegsituaties;
– Kunnen omgaan met belangentegenstellingen en verschillende rollen;
– Goede communicatieve eigenschappen en kunnen samenwerken op verschillende niveaus;
– Oog hebben voor ontwikkelingen in de samenleving en dit combineren met een goede politieke antenne;
– Alert, flexibel, en kansen weten te benutten; pro-actieve en resultaatgerichte houding naar de samenleving en naar het bestuur.

Eisen
– Een relevant HBO-diploma of WO diploma is een eis.
– Minimaal 1 jaar relevante werkervaring als beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening is een eis (ervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar)

Gunningscriteria
– De kandidaat levert een zelfgeschreven motivatiebrief aan. Deze motivatiebrief weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Bij het beoordelen van de brief zal gekeken worden naar de motivatie voor de opdracht. Wat trekt de kandidaat aan in deze opdracht, welke ervaring neemt iemand mee en wat maakt deze kandidaat daarmee het meest geschikt voor deze opdracht.
– Bij voorkeur relevante RO-werkervaring bij een gemeente.
– Aantoonbare kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan.
– Werkervaring binnen de regio is een pre.
– Aantoonbare schrijfvaardigheid voor het opstellen van (college)voorstellen en adviezen.

Aanleveren bij offerte
– Motivatiebrief
– Afschrift van relevant HBO of WO-diploma

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor vrijdag 28 juni a.s.; kandidaten dienen deze datum beschikbaar te zijn.

Tijdens de verificatiegesprekken zal aandacht worden besteed aan de kennis en ervaring van de kandidaat. Daarnaast wordt met name aandacht besteed aan de competenties die worden gevraagd voor deze opdracht (zie tekst kandidaatomschrijving).

Interesse?

Vacature:
(16063) Junior Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022