Junior Vergunningverlener 24-32 u/w
Volgnummer: 16726

>Junior Vergunningverlener 24-32 u/w
Volgnummer: 16726
Junior Vergunningverlener 24-32 u/w
Volgnummer: 16726
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 01-02-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 5-8-2019 t/m 1-2-2020
Optie tot verlenging: ja

Korte beschrijving speelveld
De afdeling Vergunningen staat voor het reguleren van de openbare ruimte en bebouwde omgeving met vergunningverlening die goed handhaafbaar is. Met ruim 100 medewerkers draagt Vergunningen bij aan veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en ordening van de gemeente Utrecht. Naast integraal en vraaggericht werken, borgen en verbeteren we constant een goede publieke dienstverlening.

Bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn alle taken gebundeld op het terrein van vergunningverlening, toezicht en de handhaving. VTH bevat drie afdelingen die zich bezighouden met de primaire processen: Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte.

Binnen de groep beleidsmedewerkers van de afdeling Vergunningen zal het adviseren rondom het taakgebied ruimtelijke ordening tot jouw werkzaamheden behoren.

Je taken zijn:
Je behandelt aanvragen om een omgevingsvergunning te verkrijgen ten aanzien van de gebouwde omgeving.
Deze taak kan worden onderverdeeld in:
– Het uitvoeren van een adequaat besluitvormingstraject;
– Het uitvoeren van relevante inhoudelijke toetsen;
– Zorg dragen voor en wegen van relevante adviezen van derden en deze beoordelen;
– Het toetsen van aanvragen met behulp van specialistische kennis. Waar mogelijk werk je zelfstandig maar tegelijkertijd weet je wanneer het verstandig is om collegiaal te overleggen.

Je verstrekt informatie aan aanvragers en andere belanghebbenden, per telefoon, per email of in overleg. Je toetst de aanvragen aan de geldende wet- en regelgeving en neemt zelfstandig besluiten conform vooraf vastgesteld beleid. Je bereidt een beslissing voor op basis van de benodigde adviezen (van welstand, stedenbouw en andere instanties). Als vertegenwoordiger van de gemeente op dit gebied blijf je altijd
communicatief correct en denk je oplossingsgericht mee met de (potentiële) belanghebbende. Ten behoeve van het besluitvormingstraject overleg je met het management van de eigen afdeling en zal je steeds meer contacten onderhouden op verschillende niveaus met vakspecialisten en juridisch adviseurs van verschillende afdelingen over de toepassing van wet- en regelgeving.

Jij bent:
(let op: naar deze opsomming zal worden terugverwezen in de inhuurovereenkomst)
– Je hebt tenminste HBO werk- en denkniveau en
– een relevante opleiding aangevuld met enige werkervaring (stage) waarin je in aanraking bent gekomen met het verlenen van omgevingsvergunningen en het toetsen van aanvragen aan het Bouwbesluit.
– Je hebt al enige kennis van de WABO. Je bent gemotiveerd om je hierin verder te bekwamen en om je de benodigde kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo), BOR, MOR, Algemene wet bestuursrecht, Wet ruimtelijke ordening, Bouwbesluit 2012 zo snel mogelijk eigen te maken.
РJe bent begonnen met de opleiding ABW1/- primair of je bent zelfs al aangemeld voor de ABW2/- voortgezet. Mocht je al ervaring hebben met SquitXO dan beschouwen we dit als een pr̩.

Je bent in staat om vanuit een professionele werkhouding de gevraagde kwaliteit te leveren. Klantgerichtheid is jou op het lijf geschreven. Je bent niet alleen besluitvaardig maar je weet precies wanneer je zelfstandig beslissingen kunt nemen en wanneer je even ruggenspraak moet houden. Je bent uitermate nauwkeurig en weet je zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken. Je bent een zelfstarter en kunt goed prioriteiten stellen. Je werkt graag in en voor een team.

Goed om te weten:
Niet parkeren bij stadskantoor.

Eisen
– Het CV toont een afgeronde opleiding op HBO.

Wensen
– Omschrijf je ervaring met het verlenen van omgevingsvergunningen en het toetsen van aanvragen aan het bouwbesluit.
– Je hebt kennis en ervaring op het gebied van de WABO.
– Je bent begonnen met de opleiding ABW1/- primair of je bent zelfs al aangemeld voor de ABW2/-voortgezet.
– Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor deze opdracht?

Cv
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties de Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.

Interesse?

Vacature:
(16726) Junior Vergunningverlener 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022