Juridisch adviseur 24 u/w
Volgnummer: 11367

>Juridisch adviseur 24 u/w
Volgnummer: 11367
Juridisch adviseur 24 u/w
Volgnummer: 11367
2018-09-13T00:00:00+00:00

Aanleiding
Het betreft een tijdelijke functie, ter vervanging van zwangerschap, voor de periode van 1 december 2018 tot en met 31 mei 2019.

De functie
Je adviseert over een verscheidenheid aan juridische vraagstukken en trajecten op het gebied van contractenrecht en civielrechtelijke aangelegenheden, meer in het bijzonder op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en civiele (overheids)aansprakelijkheid en fungeert ter zake als aanspreekpunt en vraagbaak. Denk daarbij aan het opstellen, beoordelen en afhandelen van aansprakelijkstellingen. Daarbij voer je regelmatig overleg met de wederpartij over de bewijsvoering en de hoogte van de aansprakelijkstelling, onderzoekt de toedracht van de aansprakelijkstelling, voert overleg met verantwoordelijke collega’s en stelt het verweer op ten aanzien van de claim of aansprakelijkstelling richting bewoners, verzekeraars en juristen. Je adviseert en verleent ondersteuning bij het ter zake opstellen van rapportages, nota’s, brieven, formulieren, dagvaardingen en verweerschriften en verleent – indien nodig – ondersteuning bij het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures.
Daarnaast adviseer en verleen je juridische ondersteuning aan verschillende afdelingen van de sector Stadsbeheer alsmede andere sectoren over aansprakelijkstellingen door derden en (algemene) contractvoorwaarden en neem je deel aan overleggen en onderhandelingen met contractpartners c.q. de externe adviseurs, analyseer en vertaal je de gewenste resultaten in juridische consequenties, doen van tekstvoorstellen en/of beoordelen en toetsen van de voorstellen van contractpartners.

Je verleent ondersteuning bij het adviseren van het management bij de aanpak van problemen die juridische gevolgen kunnen hebben. Je adviseert met betrekking tot civielrechtelijke (aansprakelijkheid)aspecten van projecten, neemt deel aan projectoverleg, zorgt dat er oplossingen worden gevonden voor juridische problemen en zorgt ervoor dat de gemeentelijke belangen daarbij optimaal worden behartigd.
Diverse overige taken, waaronder het begeleiden, toetsen en beoordelen van verzoeken inzake de Wet openbaarheid van bestuur, advisering op het gebied ondergrondse infrastructuur (o.a. Telecommunicatiewet) en nadeelcompensatie, mandaatregeling, bomenrecht, Wet op de Lijkbezorging, CAR-verzekering en meer.

Kandidaatomschrijving
Je bent een stevige gesprekspartner die anderen van repliek kan dienen, zich staande houdt in discussies en met souplesse beweegt in een context waar de belangen van de partijen volledig tegengesteld aan elkaar kunnen zijn. Tot slot beschik je over sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Minimaal opleidingsniveau
– Academisch werk- en denkniveau (WO opleiding rechten);

Minimale werkervaring
– Aantoonbare kennis van en ervaring met civiel aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht (>3 jaren);

Gewenste werkervaring
– Meer dan vijf jaren aantoonbare kennis van en ervaring met civiel aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht;

Gewenste competenties
– Helder communiceren, in voor de klant begrijpelijke taal.
– Een dienstbare en resultaatgerichte houding.
– Flexibele werkhouding, zowel qua taken als ook tijden.
– Basis computervaardigheden; Word, Excel, Outlook, Zaaksysteem.

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 4 oktober in de ochtend

Interesse?

Vacature:
(11367) Juridisch adviseur 24 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493