Juridisch Adviseur 36 u/w
Volgnummer: 16578

>Juridisch Adviseur 36 u/w
Volgnummer: 16578
Juridisch Adviseur 36 u/w
Volgnummer: 16578
2019-07-08T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 08-07-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Hoofddorp
Duur: 5-8-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Wij zijn op zoek naar een (tijdelijk) juridisch adviseur die bezwaar- en beroepschriften behandelt. Je maakt deel uit van en ondersteunt de commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmermeer. Je bent direct inzetbaar door je jarenlange ervaring met het opstellen van adviezen over bezwaarschriften. Je hebt aantoonbare kennis van het Bestuursrecht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Kandidaatomschrijving
De kandidaat voldoet aan onderstaande kenmerken:
– Heeft een afgeronde rechtenopleiding Bestuursrecht;
– Heeft aantoonbare kennis van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet basisregistratie personen, subsidierecht, de Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene Plaatselijke Verordeningen en de Wet ruimtelijke ordening (art. 6.1 planschade);
– Heeft hiermee minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als secretaris bij een bezwaarschriftencommissie;
– Is doortastend, bereidt zich grondig voor en is pro-actief;
– Kan onder tijdsdruk presteren;
– Stelt zich onafhankelijk op in de uitoefening van de rol als secretaris;
– Heeft goede communicatieve vaardigheden;
– Kan zich in de samenwerking goed inleven in de ander en werkt toe naar een oplossing;
– Vindt de balans tussen de verschillende belanghebbenden en hun belangen;
– Heeft kennis en inzicht in de bestuurlijke besluitvormingsprocessen en politieke verhoudingen;
– Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
– Levert een bijdrage aan kennisoverdracht binnen het team;
– Heeft een actieve schrijfstijl.

Toelichting op rooster
Aanwezigheid vereist op dinsdagen en minimaal 3 dagen in een werkweek.

Eisen
– Aantoonbaar afgeronde rechtenopleiding. Referentie vereist.
– Aantoonbaar relevante werkervaring met bezwaar -en beroepsprocedures van minimaal 2 jaar in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke organisatie. Referentie vereist. Referentie vereist

Gunningscriteria
– Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen een gemeentelijke organisatie
– Aantoonbaar relevante werkervaring met genoemde rechtsgebieden
– Bij deze opdracht wordt gevraagd een recent (geanonimiseerd) advies te overleggen dat je als secretaris van een bezwaarschriftencommissie hebt opgesteld. Deze wordt beoordeeld op: Aansluiting bij het gevraagde werkveld; – Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Gespreksplanning
De top 3 wordt door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op 30 juli 2019. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze datum vrij te houden.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal kandidaten gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de criteria in de kandidaat omschrijving. Daarnaast is het van belang dat er een “klik” is.

Aanleveren na gunning
– Integriteitsverklaring externen

Interesse?

Vacature:
(16578) Juridisch Adviseur 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022