Juridisch Adviseur Uitgifte 24-32 u/w
Volgnummer: 15517

>Juridisch Adviseur Uitgifte 24-32 u/w
Volgnummer: 15517
Juridisch Adviseur Uitgifte 24-32 u/w
Volgnummer: 15517
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 01-08-2024

Standplaats: Hoofddorp
Van 1-8-2019 t/m 1-8-2024
Optie verlenging: 5 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Voor de tijdelijke invulling vragen wij een ervaren (senior) adviseur uitgifte die van aanpakken weet. De kandidaat is een alround adviseur met een heldere visie op grondbeleid en weet waarover hij/zij praat als het gaat om verkoop van onroerend goed.

Gemeente Haarlemmermeer, cluster Grond- en Vastgoedzaken
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland, opgebouwd uit 31 kernen. Dit levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals en niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.
Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons en bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het nieuwe cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De
uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s
vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan
ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en
financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt
hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Grondzaken
Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

KandidaatomschrijvingBeschikking over grond is één van de sturingsmiddelen die de gemeente heeft om haar ambities in projecten en ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen. Dit houdt in dat wij meewerken aan het realiseren van ruimtelijke visies en voor de gemeente bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement willen behalen door te ondernemen met grond.
Als (senior) adviseur uitgifte heb je een heldere visie op grondbeleid. Je weet waar je over praat als het gaat om verkoop van onroerend goed. Voor jou is het een uitdaging om zo veel mogelijk rendement te halen uit het ondernemen met grond. Je bent een allround adviseur, commercieel gedreven en je bent een kei in onderhandelen op het gebied van grondtransacties (o.a. bedrijventerreinen) en privaatrechtelijke overeenkomsten. De nadruk van je werkzaamheden ligt op de uitgifte van (commerciële) gronden.

Taken:
• Het voeren van onderhandelingen over en het opstellen van anterieure – en koopovereenkomsten;
• Verkoop van percelen grond/bloot eigendom percelen grond;
• Uitgifte in erfpacht;
• Vestigen van opstalrechten;
• Vestigen van erfdienstbaarheden;
• (Mede) vorm geven aan het uitgiftebeleid.

Functie-eisen
• Afgeronde universitaire opleiding op het gebied van rechten;
• Je hebt zeer ruime bewezen ervaring als (senior) adviseur uitgifte binnen de vastgoedsector van een grote gemeente (project verkoop);
• Je weet de organisatie goed te vertegenwoordigen wanneer er samengewerkt wordt met externe partijen;
• Je begrijpt zowel de private- als de publieke sector;
• Je bent bekend met verschillende vormen van (samenwerkings-)overeenkomsten;
• Je hebt een heldere en bondige schrijfstijl;
• Je bent commercieel ingesteld, een stevige onderhandelaar en scherp in de analyse, waardoor jouw adviezen de nodige impact hebben;
• Je bent een teamplayer, hebt een klant- en servicegerichte instelling, bent onafhankelijk, integer en beschikt over politieke en omgevingssensitiviteit;
• Je bent, bij voorkeur, bekend met erfpacht.

Eisen:
– Je bent per 1 augustus beschikbaar voor minimaal 24 uur per week
– Je hebt een afgeronde universitaire opleiding rechten.
– Op CV aantoonbare specialisatie in privaat- en het bestuursrecht.
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante, actuele werkervaring op gemeentelijk niveau.

Gunningscriteria:
– Ervaring met verschillende vormen van (samenwerkings)overeenkomsten (25%)
Je hebt, op CV aantoonbare, kennis van de verschillende vormen van overeenkomsten, weet de juiste overeenkomsten op te stellen. Je hebt kennis van uitgifte in erfpacht, verkoop van grond/bloot eigendom, opstalrechten, erfdienstbaarheden, bij gemeente(n).
– Ervaring als Juridisch Adviseur Uitgifte (25%)
Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving, d.w.z. regels en jurisprudentie. Je hebt, op CV aantoonbaar, minimaal 5 jaar actuele werkervaring met het voeren van onderhandelingen over en het opstellen van anterieure – en koopovereenkomsten bij gemeente(n).
– Sollicitatiegesprek (20%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Je bent een goede netwerker en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit
– Je bent communicatief sterk en kan overtuigen
– Je hebt een klant- en servicegerichte instelling en jouw adviezen hebben impact

Toelichting op rooster
24 uur tot maximaal 32 uur, waarvan minimaal drie dagen op kantoor in Hoofddorp. De 24u (of 32) dienen door 1 persoon te worden ingevuld (geen duo)

Gespreksplanning
De top 3 wordt door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats in de periode tussen 10 juni en 14 juni aanstaande. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze datum vrij te houden.

Interesse?

Vacature:
(15517) Juridisch Adviseur Uitgifte 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022