Juridisch handhaver/projectleider 32-36 u/w
Volgnummer: 13775

>Juridisch handhaver/projectleider 32-36 u/w
Volgnummer: 13775
Juridisch handhaver/projectleider 32-36 u/w
Volgnummer: 13775
2019-02-12T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 12-02-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam, Stadsdeel Oost
Duur: 01-03-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Ben jij een allround juridisch handhaver en projectleider op het gebied van bouw- milieu-, nautisch en horecarecht? Durf jij de uitdaging aan te gaan om gericht toezicht te houden en handhaven, met slimme methoden en in samenwerking met anderen? Dan pas jij in ons team!

Werkzaamheden
Als juridisch handhaver controleer en adviseer je op naleving van wet- en regelgeving (o.a. Wabo, Bouwbesluit 2012, Drank- en Horecawet, etc.) en voer je de regie op de aanpak van eigen dossiers. Daarnaast beoordeel je de relevantie en haalbaarheid van een te nemen handhavingsbesluit en neem je zonodig initiatieven dan wel maatregelen tot het opleggen van (bestuurlijke) sancties (zoals legalisatieonderzoeken, intrekken vergunningen of ontheffingen, preventieve handhavingsbesluiten etc). De juridisch handhaver is tevens belast met het opstellen van adviezen voor de portefeuillehouders en management, stelt beschikkingen op en behandelt ingekomen zienswijzen en vertegenwoordigt het bestuur bij bezwaarprocedures.
Naast deze taken volg je vakinhoudelijke ontwikkelingen en vertaal je deze in beleidsuitgangspunten en procedures en implementeert dit in de afdeling,
In de uitvoering van handhaving van wet- en regelgeving werk je nauw samen met andere disciplines. Je bent verantwoordelijk voor verslaglegging van je bevindingen en draagt zorg voor een complete registratie en dossieropbouw. Je voert gesprekken met diverse partijen over bestuurlijke handhavingsaangelegenheden in o.a. conflictsituaties.
Ook lever je input en neem je deel aan stedelijke overleggen over ontwikkelingen, processen of lopende dossiers.
Naast bovengenoemde taken zal je ook als projectleider aan de slag gaan voor onder andere een reclameproject en een project m.b.t. oevergebruik door woonbootbewoners. Bij deze projecten ben je zowel projectleider als juridisch handhaver.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De taakvelden van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving zijn divers; er wordt toezicht gehouden en gehandhaafd op de geldende bouw-, milieu- en nautische wet- en regelgeving.
We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht binnen de afdeling. Er zijn 3 (gebieds)teams, welke allen bestaan uit een aantal bouwinspecteurs, een nautisch inspecteur, een milieu-inspecteur en een aantal juridisch handhavers. Als toezichthouder bouw en gebruik maak je onderdeel uit van een gebiedsteam en ben je de ‘ogen en oren’ van het stadsdeel. Je weet wat er in jouw wijk speelt en houdt toezicht op (omvangrijke) projecten.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo/wo werk- en denkniveau, met ervaring op juridisch/bestuurlijk vlak.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van:
Bouwbesluit
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Activiteitenbesluit
Woningwet
wet Wabo
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3-5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in een bestuurlijke omgeving, met specifiek kennis van bestuursrecht, waaronder het handhavingsrecht, het omgevingsrecht, horecarecht en het milieurecht.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3-5 jaar werkervaring als juridisch handhaver binnen een gemeentelijke organisatie (opgedaan in de laatste 10 jaar).

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als projectleider.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring bij een (G4) gemeente of provincie/rijk.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(13775) Juridisch handhaver/projectleider 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022