Juridisch medewerker 24-32 u/w
Volgnummer: 16539

>Juridisch medewerker 24-32 u/w
Volgnummer: 16539
Juridisch medewerker 24-32 u/w
Volgnummer: 16539
2019-07-05T00:00:00+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 05-07-2019
  • Eind datum: 28-02-2020

Standplaats: Tiel
Duur: 05-08-2019 t/m 28-02-2020
Optie tot verlenging: Ja, 3 maanden

Opdracht omschrijving
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten uit de regio Rivierenland en de provincie Gelderland.

Wij voeren taken uit op het terrein van milieu en bouwen voor de meeste van hiervoor genoemde partijen. Dit betreft vergunningverlening, toezicht/handhaving, specialistische advisering en juridische ondersteuning waaronder bezwaar en beroep.

Daarnaast heeft onze organisatie als stelseltaak het programma Ketentoezicht. Deze taken voeren we uit voor Rivierenland, maar ook voor de andere Gelders omgevingsdiensten (die ook wel samen het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten wordt genoemd).

Wij zijn voor het team Juridische Zaken, op zoek naar een juridisch medewerker met kennis en ervaring op gebied van het omgevingsrecht, met name op het gebied van toezicht en handhaving.

Verantwoordelijkheden
– De kandidaat is In staat (complexe) handhavingszaken te behandelen. Men houdt zich bezig met o.a. het opstellen van handhavingsvoornemens, het afwikkelen van zienswijzen (zowel mondeling als schriftelijk), het opstellen van handhavingsbesluiten, en waar nodig het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures;
– De kandidaat is in staat is om juridisch advies te geven (intern en extern) op het gebied van het omgevingsrecht, met name op het gebied van toezicht en handhaving. Hierbij moet gedacht worden aan adviesvragen van de andere teams binnen de ODR (bijvoorbeeld de teams vergunningverlening of handhaving) of adviesvragen van onze opdrachtgevers;
– De kandidaat is een vraagbaak voor collega’s;
– De kandidaat levert een bijdrage in algemene zin aan de kwaliteit van de producten die door de ODR worden geleverd.

Eisen:
– Meerjarige ervaring op het juridisch vakgebied
– Minimaal HBO- werk- en denkniveau

Gunningscriteria Kwaliteit:
– HBO- werk- en denkniveau (20%)
– Meerjarige ervaring op het juridisch vakgebied (40%)
– Je beschikt over hoogwaardige, actuele kennis van het omgevingsrecht (40%)

De juiste kandidaat beschikt over de volgende competenties:
– klantgerichtheid
– resultaatgerichtheid
– flexibiliteit
– besluitvaardigheid c.q. daadkracht
– gedrevenheid

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

De interviews zullen plaatsvinden in week 29 en 30. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(16539) Juridisch medewerker 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022