Jurist Bezwaar en Beroep (11) 32 u/w
Volgnummer: 14320

>Jurist Bezwaar en Beroep (11) 32 u/w
Volgnummer: 14320
Jurist Bezwaar en Beroep (11) 32 u/w
Volgnummer: 14320
2019-03-15T00:00:00+00:00
  • HILVERSUM
  • Start datum: 15-03-2019
  • Eind datum: 30-06-2019

Standplaats: Hilversum
Duur: 3 maanden, start 1-4-2019
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:
– Analyse bezwaar- en beroepschriften.
– Onderzoeken of bezwaarschrift door middel van een oplossing behandeld kan worden; zo ja zorgdragen voor afronding van het bezwaarschrift en dossier.
– Vertegenwoordiging B&W bij bezwaar- en beroepsprocedures en afronding van het bezwaar-/beroepschrift en dossier.
– Overige voorkomende juridische werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van de WABO en Awb van de afgelopen 3 jaar.
2. Aantoonbare werkervaring met bezwaar- en beroepszaken in de afgelopen 3 jaar.
3. Beschikbaar in avonduren (vanwege vooraf geplande zittingen Commissie bezwaarschriften).
4. Beschikbaar uiterlijk per 1 april 2019.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente met bezwaar- en beroepszaken in de afgelopen 5 jaar (40 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met APV en urgenties in de afgelopen 3 jaar (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Compententies
– Analytisch vermogen
– Klantgericht
– Overtuigingskracht
– Zorgvuldig
– Oplossingsgericht
– Samenwerken
– Resultaatgericht

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 25 maart 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 maart 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Interesse?

Vacature:
(14320) Jurist Bezwaar en Beroep (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022