Jurist Handhaving Omgevingsrecht (10) 32 u/w
Volgnummer: 15468

>Jurist Handhaving Omgevingsrecht (10) 32 u/w
Volgnummer: 15468
Jurist Handhaving Omgevingsrecht (10) 32 u/w
Volgnummer: 15468
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • HILVERSUM
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 31-07-2019

Standplaats: Hilversum
Duur: 2 maanden, start uiterlijk 1-6-2019
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De jurist handhaving is verantwoordelijk voor het handhavingstraject in het kader van de Wabo, Wro, Woningwet, APV en andere bijzondere wetten.

Daaronder vallen in ieder geval de volgende werkzaamheden:
– toetsen van overtredingen aan de regels;
– onderzoekt mogelijke legalisaties en maakt (voor)aanschrijvingen;
– voert (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en belanghebbenden en stemt af met collega’s en bestuur;
– fungeert als interne vraagbaak met betrekking tot alle aspecten van handhaving;
– levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeentelijke handhavingsproces en -beleid;
– zorgt voor vertaling van beleid in passende juridische instrumenten en communicatie/voorlichtingsmateriaal;
– vertegenwoordigt het college van Burgemeester en Wethouders van bezwaar- en beroepszaken;
– coacht/begeleidt de junior jurist handhaving.

Vereisten / knock-outcriteria
– Een afgeronde opleiding rechten op minimaal Hbo bachelor niveau.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in Wabo handhaving in de afgelopen 6 jaar.
– Beschikbaar vanaf 1 juni 2019 tot en met 30 juli 2019 (geen vakantie in genoemde periode)

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist Wabo handhaving binnen een gemeentelijke instelling in de afgelopen 6 jaar (40 punten);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist handhaving Horeca en Milieu in de afgelopen 6 jaar (15 punten);
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met bezwaar- en beroepszaken handhaving in de afgelopen 6 jaar (15 punten);
– Aantoonbare kennis van het Bouwbesluit blijkend uit het cv (10 punten);
– Beschikbaar in de gehele maand augustus (geen vakantie gepland) (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch vermogen;
– Inlevingsvermogen;
– Overtuigingskracht;
– Initiatief;
– Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
– Samenwerken;
– Oplossingsgerichtheid.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 mei 2019 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 mei 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
– De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Interesse?

Vacature:
(15468) Jurist Handhaving Omgevingsrecht (10) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022