Jurist Publiekrecht 36 u/w
Volgnummer: 14945

>Jurist Publiekrecht 36 u/w
Volgnummer: 14945
Jurist Publiekrecht 36 u/w
Volgnummer: 14945
2019-04-17T00:00:00+00:00
  • UDEN
  • Start datum: 17-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Uden
Duur: 3-6-2019 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 4 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Wij zijn op zoek naar een juridisch adviseur publiekrecht, die de taken van een planjurist op zich neemt. Je werkt ter ondersteuning van collega’s die zich bezig gaan houden met de implementatie van de omgevingswet, en zodoende minder tijd hebben voor reguliere werkzaamheden. De afdeling Ruimte bestaat uit vier teams: Ontwikkeling, Dienstverlening, Inrichting, en Uitvoering. Het team Inrichting is verantwoordelijk voor de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden in het kader van gebiedsontwikkeling én alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte. Het team Inrichting wordt aangestuurd door een teamleider.

Taken
De jurist publiekrecht is verantwoordelijk voor alle ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, ontheffingen, etc.) die spelen in de gemeente, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Je beoordeelt aanvragen van initiatiefnemers en bespreekt met hen de mogelijke vervolgstappen. Je begeleidt de ruimtelijke procedures, je stuurt op proces en planning en draagt zorg voor de integrale afweging van alle aspecten die aan de orde zijn. Je stelt beleidsmatige adviezen op en verbetert daarmee de dienstverlening aan de initiatiefnemers en de interne bedrijfsvoering. Je adviseert het college en de raad bij hun besluitvorming over ruimtelijke procedures en plannen. Namens de gemeente voer je het woord bij de Rechtbank en de Raad van State en verdedig je de besluiten van de gemeente.

Je hebt een goed gevoel voor balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Je werkt planmatig en zoekt de samenwerking op met andere medewerkers. Je zorgt er voor dat je voortdurend op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied. Je bent klantgericht en flexibel.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund, dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet, of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.

Wij vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund.

Kandidaatomschrijving
Je beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en bent in het bezit van een WO-diploma (Rechten). Je hebt min 5 jaar ervaring met beleidsmatige en publiekrechtelijke taken binnen het ruimtelijk domein. Specifieke vakkennis op het gebied van de Wro, Wabo en Awb zijn een must. Daarnaast beschik je over de volgende kwaliteiten: Duidelijk en betrouwbaar communiceren zowel mondeling als schriftelijk; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit; Resultaatgericht; Analytisch; stressbestendig, oplossingsgericht.

Eisen
– Werkervaring juridisch adviseur publiekrecht De kandidaat heeft gedurende de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan op het brede terrein van juridisch adviseur publiekrecht, beoordeling planMER-plicht en is bekend met ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, ontheffingen, etc.) die spelen in de gemeente, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied blijkend uit het CV.
– De kandidaat beschikt over een afgeronde WO-rechten opleiding blijkend uit het CV.
– De kandidaat beschikt over vakkennis op het gebied van Wro, Wabo en Awb blijkend uit het CV.

Gunningscriteria
– Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de aangegeven criteria. De kandidaat motiveert waarom hij/zij de geschikte kandidaat is en als planjurist inzetbaar is en waarom hij/zij graag bij de gemeente Uden deze opdracht wil doen. De kandidaat geeft daarnaast in de motivatiebrief 2 voorbeelden waaruit blijkt dat hij/zij resultaatgericht is middels de STAR-methodiek.
– De kandidaat heeft gedurende de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan op het brede terrein van juridisch adviseur publiekrecht en beoordeling planMER-plicht, is bekend met ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, ontheffingen, etc.) die spelen in de gemeente, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Dit blijkt uit het CV.

Aanleveren bij offerte
– Diploma WO-opleiding rechten
– Motivatiebrief

Gespreksplanning
De gesprekken vinden plaats op donderdag 16 mei 2019. U hoort uiterlijk 13 mei 2019 of u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Gesprek
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Met de top 3 wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het gestelde kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team etc) Daarnaast zal er gelet worden op de volgende competenties: Duidelijk en betrouwbaar communiceren zowel mondeling als schriftelijk; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit; Resultaatgericht; Analytisch; Stressbestendig; Oplossingsgericht.

Interesse?

Vacature:
(14945) Jurist Publiekrecht 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022