Jurist schaarse vergunningen (11) 36 u/w
Volgnummer: 16691

>Jurist schaarse vergunningen (11) 36 u/w
Volgnummer: 16691
Jurist schaarse vergunningen (11) 36 u/w
Volgnummer: 16691
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 01-03-2020

Standplaats: Lelystad
Duur: 1-9-2019 t/m 1-3-2020
Optie tot verlenging: ja

Functiebeschrijving
Gemeente Lelystad
Lelystad is in ontwikkeling. Een veranderende samenleving, die andere eisen aan de overheid stelt, vraagt om een andere manier van organiseren. Gemeente Lelystad zit in een transitiefase waarin teams worden gevormd die aan gezamenlijke opgaven in de samenleving werken en dit zo veel mogelijk zelf organiseren. Waarbij vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen de uitgangspunten zijn. Daarnaast ontwikkelen we als gemeente Lelystad verder door maximaal in te zetten op een dienstverlenende en gastvrije organisatie. Alles staat in het teken van onze bedoeling, het excellent faciliteren van onze inwoners, ondernemers, klanten en stakeholders. Hier geven we als Stadstoezicht Lelystad, onderdeel van Dienstverlening, inhoud aan.

Stadstoezicht Lelystad
De medewerkers van Stadstoezicht Lelystad zijn dienstbaar waar het kan, en treden op waar dat nodig is. We denken en handelen van ‘buiten naar binnen’. We zijn een klantgericht team dat haar inwoners, ondernemers en instellingen centraal stelt. Een team dat haar klanten goed en met respect behandeld, met hen meedenkt zonder onnodige lasten. Zo bouwen we samen aan een stad waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is. Stadstoezicht Lelystad bestaat uit drie werkvelden die zich bezighouden met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): Toezicht en Handhaving is actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte, voert adresonderzoeken uit, toetst onder andere evenementen en drank- en horecavergunningen. Veiligheidsvergunningen houdt zich onder andere bezig met het verstrekken van vergunningen of ontheffingen op het gebied van drank- en horeca, APV en evenementen. Het werkveld Juridische zaken zorgt voor de juridische afhandeling van geconstateerde waarnemingen, meldingen, bezwaren en beroepsprocedures. Stadstoezicht Lelystad bestaat uit ongeveer vijfentwintig mensen.

Wie zoeken we
Binnen het werkveld Juridische zaken werkt een aantal specialisten samen om de handhavingstaken juridisch correct uit te voeren. Daarnaast levert het werkveld bredere juridische ondersteuning binnen het team. Het werkveld (bestaande uit de senior-jurist en 6 collega’s) werkt nauw samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisatieonderdelen. Service- en resultaatgericht werken vinden wij belangrijk, net als betrokkenheid, probleemoplossend en aanspreekbaarheid. We werken binnen de gemeente Lelystad met zelforganiserende teams en we verwachten dat je je verantwoordelijkheden daarin neemt.

Wat ga je doen
Je coördineert de processen rond een aantal ingewikkelde (schaarse) vergunningsprojecten. Ook lever je de juridische kennis in die projecten en verzorg je de juridische stukken, behandel je de bezwaar- en beroepsprocedures op dat gebied voer je daarover gesprekken. Je voert indien nodig overleg met portefeuillehouders en (externe) adviseurs.
Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. Je beschikt over politieke sensitiviteit om effectief te kunnen opereren binnen een ambtelijke organisatie.

Kandidaatomschrijving
Functie-eisen
РWO-diploma Rechtsgeleerdheid met een master in Staats- en Bestuursrecht of vergelijkbare studie; РKennis en/of ervaring met verdeling van schaarse vergunningen. РKennis van en ervaring met het privaatrecht is een pre; РMinimaal 5 jaar relevante werkervaring; РGoed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; РGoede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; РAantoonbare co̦rdinerende kwaliteiten; РPositief kritisch en analytisch ingesteld; РFlexibel, pro actief, loyaal en enthousiast; РCreatief, lef, en doortastend; РSamenwerken en netwerken is een kernkwaliteit;
De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden tijdens het gesprek getoetst en/of in de motivatiebrief door de gemeente beoordeeld.

Eisen:
– CV Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.
– Heeft minimaal een WO-diploma Rechtsgeleerdheid met een master in Staats- en Bestuursrecht of vergelijkbare studie.
– Heeft minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met verdeling van schaarse vergunningen.
– Heeft ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen.
– Heeft minimaal 3 jaar werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Wensen:
– Heeft op het CV een zelfgeschreven motivatie toegevoegd
– Heeft werkervaring bij een overheidsinstantie

Competenties:
– Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
РAantoonbare co̦rdinerende kwaliteiten;
– Positief kritisch en analytisch ingesteld;
– Flexibel, pro actief, loyaal en enthousiast;
– Creatief, lef, en doortastend;
– Samenwerken en netwerken is een kernkwaliteit;
– Heeft ervaring met privaatrecht.

Interview:
De gesprekken vinden plaatst in week 31 of 32. Datum volgt zsm.

Interesse?

Vacature:
(16691) Jurist schaarse vergunningen (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022