Justid Keten Stakeholdermanager 12 u/w
Volgnummer: 13612

>Justid Keten Stakeholdermanager 12 u/w
Volgnummer: 13612
Justid Keten Stakeholdermanager 12 u/w
Volgnummer: 13612
2019-02-01T00:00:00+00:00
  • ALMELO
  • Start datum: 01-02-2019
  • Eind datum: 31-07-2019

Standplaats: Almelo, Egbert Gorterstraat 6
Duur: 5 maanden, start 25-2-2019 t/m 31-7-2019
Optie tot verlenging: niet bekend

Beschrijving
Opdrachtgever De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Zij faciliteert daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en biedt een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Beschrijving projectorganisatie
Met de strafrecht ketenpartners wordt een gezamenlijke probleemanalyse, oplossingsstrategie en inrichtingsvoorstel voor een Informatierotonde (nieuw/bestaand) uitgewerkt. Hieronder een nadere omschrijving van het project.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De zelfstandige organisaties in de strafrechtketen investeren volop om de professionals bij hun taak in het bedrijfsproces van hun eigen organisatie heel gericht met IV te ondersteunen om zo opgave gerichte versnelling in de eigen organisatie te realiseren (1e niveau).

De professional levert zijn bijdrage echter ook in de bedrijfsprocesketen van strafrechtketen als geheel (2e niveau). De bedrijfsprocesketen als geheel, dient ook gericht met IV ondersteund te worden om opgave gerichte versnelling van de hele keten mogelijk te maken.

De strafrechtketen als samenwerkingsverband tussen zelfstandige organisatie heeft zichzelf daartoe te organiseren. Want alleen samen kunnen deze uitdagingen -de grootschalige informatie uitwisseling tussen de bedrijfsprocessen van de zelfstandige organisaties- aangegaan worden teneinde effectief te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige netwerkomgeving.

De kloof tussen wat in de genetwerkte strafrechtketen feitelijk aan grootschalige informatieuitwisseling gedaan wordt en wat nodig is, kan daarmee terug gedrongen worden en het vermogen van de strafrechtketen om maatschappelijke problemen aan te pakken zal daarmee vergroot worden.

Een uitgewerkt inrichtingsvoorstel zal aan de Opdrachtgever worden aangeboden en vormt de basis om te komen tot de situatie waarin:
1. Alle partijen in de uitwisseling van hun informatie ontzorgt (knooppunt).
2. Data van de bedrijfsprocesketen zodanig organiseert dat de professional data gedreven en informatiegestuurd zijn taken kan uitvoeren (overbruggen breukvlakken, gezamenlijk niveau: 1 ketenbron, 1 ketenwaarheid dichterbij brengen).
3. De zelforganisatie van samenwerkingsverbanden stimuleert (betekenis geven, spelregels en kaderstelling afspreken).
4. Daarnaast worden een of meerdere prototypen uitgewerkt die verschillende oplossingen vanuit het adviesrapport simuleren.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De Justitiële Informatiedienst is op zoek naar een ervaren expert die de belangen van de strafrechtsketen als geheel en die van de zelfstandige organisatie van de strafrechtsketen weet te managen zodat de juiste condities worden gecreëerd voor de vereiste samenwerking ten behoeve van de invoering van de keteninformatie-infrastructuur.

Naast bovenstaande is ook de verwachting dat de keten stakeholdermanager een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de te organiseren inspiratie dag aan het einde van het project. Dit betreft zowel, organisatie, krachtige communicatie die zodanig is vormgegeven dat stakeholders zien dat er recht wordt gedaan aan hun belangen en dat zij hun acties op de ketenbelangen afstemmen, begeleiden van de dag zelf.

Eisen
– De kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 12 uur per week voor de periode 25-2-2019 tot en met 31-7-2019.
– De Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als keten stakeholdermanager.
– De kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente ervaring, In de periode tussen 2010 en 2019 gelegen (2010-2019) met het justitiewerkveld en bij voorkeur in de strafrechtsketen.
– U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).
– De Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in politiek bestuurlijk domein met het creëren van de juiste condities voor samenwerking in maatschappelijke ketens.
– De Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als gesprekspartner op CIO-niveau.
– De Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij de Rijksoverheid.
– De Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring om de belangen van de keten als geheel en die van de ketenpartners te verenigen en zo een bedding te creëren samenwerking om de te ontwerpen en in te voeren (complexe) keteninformatie-infrastructuur voor bestuurders, architecten en professionals verbindend, hanteerbaar en mogelijk te maken.
– De Kandidaat heeft eerder stakeholder dagen voor een grote groep (80+) mensen georganiseerd.

Wensen
– Kennis en ervaring als communicatiemanager.
– Kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving.
– Kennis van en ervaring met het inrichten van een keteninformatiestructuur.

Cv
Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

Geplande datum Interview; Week 8, 2019. Waarschijnlijk woensdag 20 februari 2019.
Locatie Interview: Almelo, Egbert Gorterstraat 6

Beoordelingscriterium Interview
1. Kennis en ervaring op het gebied van communicatie
2. Communicatief – Schriftelijk
3. Competenties –Bruggenbouwer
4. Kennis en ervaring van de strafrechtketen
5. Competenties: – Omgevingsbewustzijn – Klantgericht – Belangen managen – Luisteren – Communicatief – Mondeling – Onafhankelijk – Overtuigingskracht – Innovatief handelen – Oordeelsvorming – Analytisch – Resultaatgericht

Na gunning
РVOG: Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is ̩n betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
– Geheimhoudingsverklaring. Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Interesse?

Vacature:
(13612) Justid Keten Stakeholdermanager 12 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022