Kavelruilcoordinator 16 u/w
Volgnummer: 15516

>Kavelruilcoordinator 16 u/w
Volgnummer: 15516
Kavelruilcoordinator 16 u/w
Volgnummer: 15516
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • LEEUWARDEN
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 09-12-2019

Standplaats: Bergum / Leeuwarden
Duur: 03-06-2019 t/m 09-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, 6 maanden tot max 2 jaar

Opdracht omschrijving
De wegen en vaarwegen in Fryslân worden steeds aangepast, om ruimte te geven aan een betere mobiliteit en grotere veiligheid. Voor al deze projecten is het nodig om grondposities te verwerven of aan te passen. In de afgelopen jaren heeft de provincie veel grote infra projecten uitgevoerd. Grondverwerving is voor deze projecten een essentieel onderdeel geweest. Met name voor de nieuwe weg De Centrale As zijn veel overeenkomsten gesloten en gronden verworven. Daarnaast loopt op dit moment de tweede fase van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As. Voor een aantal gebiedsmaatregelen dient nog grond verworven te worden en/of een grondruilproces opgezet/afgerond te worden.

Al met al liggen er nog diverse vastgoedopgaven binnen het project De Centrale As. Voor het aankopen, ruilen en verkopen van de resterende gronden is de provincie op zoek naar een uitvoeringsgerichte kavelruilcoördinator met kennis van het gebied en haar grondeigenaren. Kennis en gevoel van de (ontwikkelingen van de) agrarische sector zijn van groot belang.

Binnen team Vastgoed voer je je werkzaamheden uit in opdracht van de Coördinator Infrastructuur en Mobiliteit Vastgoed.

Verantwoordelijkheden
* op basis van beleidsopgaven/planonderdelen van de gebiedsontwikkeling De Centrale As een verwervingsstrategie bepalen
* afstemmen met het project en vastgoedcoördinator over de voorgenomen aanpak en strategie
* onderhandelen met grondeigenaren over grond aan- en verkoop
* creatieve en oplossingsgerichte ideeën inbrengen t.b.v. vlottrekken van vastgelopen aankoopdossiers
* inhoudelijke afstemming met taxateurs over waarderingen en onroerend goed

Kwaliteit (eisen):
– HBO opleidingsniveau met richting vastgoed, en/of gecertificeerd op het gebied van agrarisch/landelijk vastgoed
– Aantoonbare ervaring met het voeren van grondverwervingsgesprekken en -onderhandelingen en het organiseren van kavelruilen

Gunningscriteria (wensen):
– In staat zijn om een brug te slaan tussen de grondeigenaren extern en de interne ambtelijke organisatie’ (30%)
– Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het voeren van onderhandelingen op het gebied van grondverwerving (30%)
– Kennis van het projectgebied en de aanwezige markt(partijen) (40%)

Competenties:
* Goede onderhandelaar
* Kennis van grond en vastgoedzaken en waarderingen.
* Bekend met het projectgebied rondom De Centrale As

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(15516) Kavelruilcoordinator 16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022