Klantmanager (9) 36 u/w
Volgnummer: 15508

>Klantmanager (9) 36 u/w
Volgnummer: 15508
Klantmanager (9) 36 u/w
Volgnummer: 15508
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • ZOETERMEER
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 18-12-2019

Standplaats: Zoetermeer
Duur: 6 maanden, start 18-6-2019
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en Inkomen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een viertal teams, te weten; Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen en Handhaving.

Opdracht
De unit zorg van de afdeling Werk en Inkomen is op zoek naar een klantmanager die flexibel inzetbaar ingezet kan worden op de volgende taken (De focus ligt bij deze inhuuropdracht ligt op zowel rechtmatigheid als doelmatigheid):
– Het beheren van een bestand met bijstandsklanten op het gebied van rechtmatigheid/doelmatigheid;
– Behandelen van aanvragen bijzondere bijstand, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen;
– Namens het college van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen;
– Eventueel participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling.

Algemeen voor de opdracht geldt:
– Het behalen van beoogde resultaten;
– Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
– Geven van voorlichting;
– Het signaleren van kansen en risico’s;
– Tijdig en nauwkeuring administrere.
– Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leiding.

Vereisten / knock-outcriteria
– Aantoonbare werkervaring met zorgklanten;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
– Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (20 punten);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Suite4werk in de afgelopen 5 jaar (Voorheen GWS) (25 punten);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de participatiewet in de afgelopen 5 jaar (25 punten).

Competenties
– Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
– Proactief;
– Een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden;
– Zelfsturend vermogen;
– Samenwerken;
– Flexibiliteit;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 28 mei 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 mei 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.

Interesse?

Vacature:
(15508) Klantmanager (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022