Klantmanager (9) 36 u/w
Volgnummer: 15973

>Klantmanager (9) 36 u/w
Volgnummer: 15973
Klantmanager (9) 36 u/w
Volgnummer: 15973
2019-06-18T00:00:00+00:00
  • ZOETERMEER
  • Start datum: 18-06-2019
  • Eind datum: 08-03-2020

Standplaats: Zoetermeer
Duur: 8 maanden, start 08-07-2019
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 8 maanden

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarden ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, zorg en Inkomen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit vier teams, te weten: Werk, Scholing en Inkomen, Zorg en Inkomen, Beleid & Implementatie en Handhaving.

Opdracht
De unit Perspectief van de Afdeling Werk, Scholing en Inkomen is op zoek naar een integraal klantmanager die flexibel ingezet kan worden. De klantmanager zal een gecombineerd bestand in beheer hebben met zowel jongeren onder de 27 jaar als reguliere klanten die een langere afstand op de arbeidsmarkt hebben. De focus ligt bij deze inhuuropdracht voor 50% op de rechtmatigheid en voor 50% op de doelmatigheid.

Inzake effectief en rechtmatig verstrekken van uitkeringen:

Behandelen van aanvragen, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen;
Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten in Suite4werk;
Namens het college van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen;
Eventueel participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling.
Inzake realiseren van activering en doorstroom (zelf en/of door inschakeling van derden):

Voeren van (intake)gesprekken;
Stellen van diagnoses en uitdiepen van de klantsituaties;
Motiveren en selecteren;
Uitvoeren van re-integratie en activeringstrajecten; bemiddelen en plaatsen;
Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden;
Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk;
Initiëren en (mede)ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken
Algemeen voor deze opdracht geldt:

Het behalen van beoogde resultaten;
Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
Geven van voorlichting;
Het signaleren van kansen en risico’s;
Tijdig en nauwkeurig administreren.
Uitvoering van overige werkzaamheden in opdracht van leiding.

De afdeling is in ontwikkeling. Van de klantmanager wordt flexibiliteit verwacht omtrent de inzetbaarheid aangezien deze in de loop van het jaar kan wijzigen.

Vereisten / knock-outcriteria
Aantoonbare werkervaring met het activeren van klanten die nog geen betaald werk kunnen verrichten;
Aantoonbare werkervaring met klanten die vallen onder de doelgroep jongeren (< 27 jaar); Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (20 punten); Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager in de afgelopen 5 jaar (30 punten); Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Suite4werk in de afgelopen 5 jaar (voorheen GWS) (25 punten); Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar (25 punten). Competenties Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden; Proactief; Een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden; Zelfsturend vermogen; Samenwerken; Flexibiliteit Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. Overige informatie Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste. CV-eisen Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Planning De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdagmiddag 21 juni 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 20 juni 2019 bericht. [fusion_tagline_box backgroundcolor="#fcfcfc" shadow="no" shadowopacity="0.7" border="1" bordercolor="#e5e5e5" highlightposition="left" content_alignment="left" link="" button="" linktarget="_self" modal="" button_size="" button_type="" button_shape="" buttoncolor="default" title="Interesse?" description="Vacature: (15973) Klantmanager (9) 36 u/w Uw contactpersoon: Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022" margin_top="40px" margin_bottom="0" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" animation_type="fade" animation_direction="static" animation_speed="1" animation_offset="" /]