Klantmanager WMO (9) 36 u/w
Volgnummer: 16685

>Klantmanager WMO (9) 36 u/w
Volgnummer: 16685
Klantmanager WMO (9) 36 u/w
Volgnummer: 16685
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • EMMELOORD
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Emmeloord
Duur: 12-8-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: ja

Functiebeschrijving
Sociaal Team NOP is er voor iedereen met vragen over welzijn, zorg, ondersteuning en voor wie er (even) niet alleen uitkomt. Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), Carrefour, GGD en gemeente Noordoostpolder vormen sinds 2015 een netwerkorganisatie voor de sociale teams. Sinds september 2018 is de doorontwikkeling van deze sociale teams in volle gang. Voor één van deze teams zijn wij op zoek naar een Klantmanager WMO, 36 uur per week.

Wat is het Sociaal Team NOP?
Het team bestaat uit 27 professionals met een brede achtergrond verdeeld over 4 teams. De professionals werken nauw samen met de inwoners en met de mensen in hun omgeving. Hierdoor staat de inwoner, diens omgeving, de specifieke vraag/situatie en wat echt nodig is, centraal. Dit wordt beschreven in een plan wat samen gemaakt wordt en vastgesteld. Hierin staat wie wat doet. Een medewerker van de gemeente zorgt voor een beschikking als formele zorg en/of hulp nodig is. Na het afronden van de beschikking start de uitvoering van het plan. Alle partijen streven er naar om de lijntjes kort te houden en snel te handelen.

Uitgangspunt van Sociaal Team NOP is samen met alle betrokkenen besluiten wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Daarmee wordt de focus gelegd op het eigenaarschap van de inwoner met een hulpvraag en de betrokkenen.
Sociaal Team NOP werkt volgens De Nieuwe Route.

Wat ga jij doen?
Als klantmanager WMO ben je verantwoordelijk voor de brede intake van inwoners die er melding van hebben gedaan dat zij een beperking ondervinden bij het deelnemen aan de samenleving. Omdat je als klantmanager WMO werkt in Sociaal Team NOP, zoeken wij een professional die werkt vanuit een ‘T-profiel’. Jij bent naast specialist WMO ook procesbegeleider van planbijeenkomsten om samen met alle betrokkenen een goed plan te maken.

Je werkt samen met collega’s met verschillende specialisaties. Jouw rol daarin bestaat uit het signaleren, voeren van vraaggesprekken en waar nodig ondersteun je inwoners bij het opstellen van een familiegroepsplan en bij de casusregie bij de uitvoering van het plan.

Casusregie doe je als het nodig is door het (informele) hulpaanbod te coördineren en te plannen en door ervoor te zorgen dat er gemonitord en geëvalueerd wordt. Hierbij heb je oog voor de persoonlijke situatie van de inwoners, je hebt het lef en het vermogen om ook buiten de vastgestelde kaders oplossingen te vinden. Verder vraag je als specialist WMO offertes aan voor WMO voorzieningen en beoordeel je deze. Je stelt rapportages en beschikkingen op.

Wie ben jij?
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding aangevuld met aantoonbare recente werkervaring in een soortgelijke functie als klantmanager WMO.
– Als specialist WMO verwachten we dat je ook beschikt over kennis van en ervaring met de zogenaamde “oude” WMO-taken. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld woningaanpassing, rolstoel- en vervoersvoorzieningen.
– Daarnaast heb je kennis van en inzicht in de meldcode huiselijk geweld.
– Je kunt goed samenwerken en de verbinding leggen naar andere (maatschappelijke) partners. Vanzelfsprekend weet je daarbij je verantwoordelijkheid te pakken en oplossingsgericht te handelen, waarbij je ook buiten gebaande kaders durft te denken.
– Je beleeft plezier aan het verder ontwikkelen van Sociaal Team NOP.
РBekendheid met de sociale kaart van de gemeente Noordoostpolder is een pr̩.

Eisen
– Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding
– Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding
– Kandidaat heeft ervaring met de zogenaamde “oude” WMO-taken bijvoorbeeld woningaanpassing, rolstoel- en vervoersvoorzieningen.
– Kandidaat is beschikbaar voor de gevraagde periode. Dit dient duidelijk op het CV naar voren te komen.

Wensen
– Kandidaat heeft ervaring met de meldcode huiselijk geweld
– Bekendheid met de sociale kaart van de gemeente Noordoostpolder. Dit dient duidelijk in het CV naar voren te komen.
– Kandidaat heeft op het CV minimaal 1 relevante referentie toegevoegd (Naam, nummer en functie)
– Kandidaat heeft een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek:
– Samenwerken
– Verbinden
– Verantwoordelijkheid nemen
– Oplossingsgericht
– Je beleeft plezier aan het verder ontwikkelen van Sociaal Team NOP.

Door de aard van de opdracht leent deze zich niet voor invulling door een ZZP’er. De kandidaat wordt daarom in loondienst aangeboden. ZZP’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Referentie:
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Selectiegesprekken data en/of info
De gesprekken vinden in week 32/33. Datum volgt zsm. Zorg ervoor dat uw kandidaat beschikbaar.

Interesse?

Vacature:
(16685) Klantmanager WMO (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022