Kostendeskundige Projecten (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 10941

>Kostendeskundige Projecten (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 10941
Kostendeskundige Projecten (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 10941
2018-08-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-08-2018
  • Eind datum: 31-10-2019

Standplaats: Weesperstraat 430 Amsterdam (hoofdkantoor Ingenieursbureau)
Duur: 01-11-2018 t/m 31-10-2019
Optie tot verlenging: Ja

Amsterdam groeit en bloeit. De gemeente investeert jaarlijks honderden miljoenen in de openbare ruimte. Het Ingenieursbureau van de gemeente is hét projecten- en adviescentrum van de stad en zet alle ambities om naar de praktijk. Het bureau staat voor projectrealisatie, advies en inkoop binnen de grond-, weg- en waterbouw waarbij de passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn de kracht van het Ingenieursbureau. Ben je net zo ambitieus als Amsterdam? Reageer dan snel.

Al deze opgaven vragen om realistische kostenramingen, kostenbepalende factoren en alternatieven daarvoor. Alleen dan kan het Ingenieursbureau als ‘projectencentrum’ van de stad de wensen van het bestuur en onze opdrachtgevers betrouwbaar, voorspelbaar en binnen de afgesproken kaders realiseren. De vakgroep Kosten speelt een belangrijke rol in het ingenieursbureau. De veelvoud aan diverse projecten vraagt om een frisse aanpak; realistisch, werkbaar en van toegevoegde waarde voor de projectleiders en opdrachtgever(s). Voor nu en de toekomst.
Het Ingenieursbureau is, in opdracht van de eigenaren in de stad, verantwoordelijk voor de integrale voorbereiding, contractering en realisatie van alle projecten in de openbare ruimte en de gebiedsontwikkelingen van Amsterdam, ter waarde van jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Dit verschilt van grote, langlopende projecten (met contractwaarden van > € 100 miljoen) tot meer standaard, kortlopende projecten van veel kleinere omvang
De afdeling ‘Risicomanagement, Planning & Kosten’ is een adviesafdeling (ca 50 personen) binnen het Ingenieursbureau die kosten-, plannings- en risico-adviseurs en managers projectbeheersing levert aan projecten. Dat betreft zowel een structurele inzet in projecten (als onderdeel van het projectteam) als een enkelvoudige betrokkenheid op productbasis of met een adviesopdracht.
Ingenieursbureau heeft een stevige ambitie op de doorontwikkeling van kostendeskundigheid en -advies in de organisatie en de projecten. Voor Kostendeskundigheid is een vakgroep actief (6p). Daarin wordt kennis er ervaringen gedeeld, werkwijzen ontwikkeld en verschillende ontwikkelingen aangestuurd die de kwaliteit en bijdrage van kostendeskundigen binnen het Ingenieursbureau moeten vergroten.

Help jij met scherpe analyses, adviezen en tegenspraak op het gebied van kosten onze projecten een realistische belofte aan de stad te maken?
Als (ervaren) kostendeskundige ben je verantwoordelijk voor het opstellen van integrale kostenramingen voor GWW-/bouw projecten in de openbare ruimte van Amsterdam. Met 6 deskundige directe collega’s op je vakgebied werk je aan de gehele projectenportefeuille van Amsterdam. Samen staan jullie voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de kostenramingen en -adviezen van honderden projecten van klein tot zeer impactvol. Je kennis en kunde is nodig om in alle fasen een passende kostenraming te maken, je adviesvaardigheden om je inhoudelijke adviezen écht van waarde te laten zijn. Afhankelijk van de aard en intensiteit van de projecten ben je onderdeel van het projectteam of alleen op product-/adviesbasis betrokken.

Je werkt voor het team Risicomanagement, Planning & Kosten van het Ingenieursbureau en maakt deel uit van de vakgroep Kosten. Op basis van je kennis en ervaring, leiden we je (verder) op zodat je verder kunt groeien op je vakgebied en daarin een zichtbare en zelfstandige positie in krijgt. Je draagt vanuit enthousiasme en betrokkenheid bij aan de vakgroep.

Werkzaamheden:
– Je stelt ramingen op voor verschillende fasen van het project. Afhankelijk van je ervaring kan dat meer op basis van gedetailleerde engineering in de besteksfase zijn, of meer strategisch op basis van aannames, percentages en ervaringscijfers in hele vroege fasen van het engineeringstraject en in verschillende contract/samenwerkingsvormen met opdrachtnemers uit de markt;
– Je bent specialistisch adviseur en/of lid van meerdere projectteams. Deze teams realiseren infrastructuurprojecten en gebiedsontwikkelingen in de verkennings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase. In projecten kan je verschillende aanspreekpunten hebben, zoals een van IPM-rolhouders (projectbeheersing of techniek) of werkvoorbereiders;
– Je bent eigenaar van de integrale kostenraming op basis van de SSK-systematiek en/of de waarde van het opgestelde contract en staat voor de kwaliteit van deze producten. Dat betekent dus zowel op technisch vlak als alle andere kosten in het project, uiteraard met oog voor de totale levensduurkosten;
– Om (kosten)gegevens te verzamelen ga je zelf actief op pad binnen het project, (indien nuttig en nodig) het hele bureau of zelfs daarbuiten. Je vertaalt engineering naar kosten(kentallen), verdiept je in de proces/-organisatiekosten en hebt ook oog voor de samenhang met risico’s en de risicoreservering in het project;
– Je adviseert projecten over alternatieven/varianten i.r.t. de kosten, over het gunningsadvies op basis van de inschrijvingen uit de markt, over meer- en minderwerk in de uitvoeringsfase, levensduurkosten en alle andere zaken waar de kostencomponent als stuurinformatie van het project nuttig is;
– Je werkt samen met je collega’s uit de kostenvakgroep in het verdelen van werk, toetsen van elkaars producten (kwaliteitsborging staat bij de groep hoog in het vaandel) en het doorontwikkelen van het vak binnen Amsterdam. In afstemming met je collega’s pak je naarmate je ervaring groeit steeds meer een specifiek onderdeel van het vakgebied op als eigen specialisme binnen de groep.

Een doordacht inwerkprogramma helpt je snel op pad. Het eerste jaar leunen we op jouw eigen ervaring, en zorgen we er samen voor dat je je ervaring goed in kan zetten in de projecten. Met de doorkijk naar de aanstelling na een jaar detachering, stellen we tijdig een ontwikkelprogramma voor je om continu te kunnen blijven leren en uitgedaagd te worden.

Eisen:
1. Minimaal HBO werk- en denkniveau met technische opleiding(en) als een pré. Als studie-achtergrond valt te denken aan civiele techniek of bouwkunde.
2.Wij vinden het belangrijk dat je aantoonbare (handson) ervaring (>2 jaar) hebt in het werkveld van infrastructuurprojecten, bouw en/of gebiedsontwikkelingen. Daarin heb je bijvoorbeeld kennis en ervaring opgedaan op het gebied van in ontwerp, voorbereiding, uitvoeringsmethoden en/of bouwbegeleiding.
3. Kennis en ervaring met het opstellen van kostenramingen
4. De commitment en intentie om na een jaar van detachering met een aanstelling bij de Gemeente voor het Ingenieursbureau te komen werken. Dit wordt onderbouwd met een beknopte motivatie in het CV (max ½ A4). Deze commitment en intentie geven wij ook. Gedurende het jaar evalueren wij wederzijds of de gevraagde werkzaamheden voldoende uitdagend zijn en of je de gevraagde waarde voor projecten weet te leveren. Alles met als doel je een passende aanstelling te kunnen geven die na de detacheringsperiode ingaat zonder (nieuwe, openbare) sollicitatieprocedure. Nb; dit is een knock-out criterium die ook als zodanig wordt getoetst.

Wensen:
1. Kennis van en ervaring in projecten in diverse fasen- en contractvormen (waaronder UAV-GC en RAW-bestekken). (30%)
2. Kennis en ervaring op het gebied van aanverwante vakgebieden die impact/samenhang hebben met de kostenramingen zoals risicomanagement, contractering/inkoop en systems engineering. (20%)
3. Affiniteit/ervaring met werken in de publieke sector en besluitvorming in een bestuurlijke setting. Ervaring met werken in de publieke sector (opdrachtgevende kant van projecten) en in verschillende projecten. (30%)
4. Voor een seniorrol vragen we aanvullend hierop meer jaren relevante ervaring (>4 jaar) en ervaring in strategische/complexe projecten (omvang, doorlooptijd, omgevingscomplexiteit). Voor een seniorrol worden wensen 1-4 zwaarwegend. (20%)

Competenties:
1. Je bent een inhoudelijke deskundig op het gebied van kosten maar hebt ook oog voor de samenwerking met collega’s in projectteams en de kostenvakgroep en de (advies)vaardigheden die nodig zijn je inhoudelijk werk goed over te brengen. Je bent proactief en hebt de gunfactor en de takt om je analyses/advies gevraagd en ongevraagd op tafel te krijgen en houden.
2. In het bezit van een gezonde dosis organisatiesensitiviteit, onafhankelijkheid, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid (projectteams).
3. Energiek, extern gericht en ambitieus in het ontwikkelen van zowel jezelf als het Ingenieursbureau op het vakgebied Kosten.
4. Je bent een integere persoonlijkheid die weet te anticiperen en graag de puntjes op de i.

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
4 gesprekken vinden plaats op in afstemming met inschrijvers na beoordeling van ingediende CV’s met onderbouwing. Beoogde periode: 2e helft september.

Interesse?

Vacature:
(10941) Kostendeskundige Projecten (10) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022