Kwaliteitsmedewerker (10) 12-24 u/w
Volgnummer: 10910

>Kwaliteitsmedewerker (10) 12-24 u/w
Volgnummer: 10910
Kwaliteitsmedewerker (10) 12-24 u/w
Volgnummer: 10910
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Librijesteeg 4, Rotterdam
Duur: 01-09-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 6 maanden

Afdeling Beheer Inkomen
De aanpak werk en inkomen wordt uitgevoerd onder leiding van het cluster Werk en Inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten SoZaWe (werk en inkomensdeel), Roteb (werkdeel) en programma arbeidsmarkt en economie.

Inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door deze afdeling uitgevoerd. Doel van de afdeling Beheer inkomen is het creëren van een uniform proces voor alle doelgroepen dat zo efficiënt mogelijk is ingericht en zo maximaal mogelijk is geautomatiseerd, waardoor fouten worden voorkomen.

Positionering
Heeft beslissingsbevoegdheid inzake toepassing beleid- en uitvoeringsvoorschriften.
Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement inzake kwaliteitsverbetering en -bewaking
Heeft een informantenrol naar de teammanager in het kader van de gesprekscyclus
Draagt mede zorg voor opleiding en instructie t.a.v. uitvoeringsvoorschriften.
Coacht medewerkers in hun functie.

Kern van de functie:
Bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening.
Onderhoudt hiertoe contact met de afdeling beleidsuitvoering
Is verantwoordelijk voor het controleren en verifiëren inzake geldende beleid- en
uitvoeringsvoorschriften.
Voert kwaliteitscontroles uit en onderhoudt contact met Interne Controle
Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement
Formuleert verbetervoorstellen t.a.v. de processen
Adviseert, coacht en instrueert medewerkers.

Kritisch en uitdagende situaties:
Weerstanden tegen veranderingen / nieuw beleid.
Veel vakinhoudelijke veranderingen waar de afdeling iets mee moet.
Spanningsveld tussen de rol van mentor en toetser/controle.
Afdelingsmedewerker volgt adviezen/instructies niet op.

Functie-eisen:
HBO werk- en denkniveau
Ervaring met het coachen / begeleiden van medewerkers.
Kennis van relevante wet- en regelgeving
Geef aan of de door u aangeboden kandidaat relevante kennis heeft van:
de Participatiewet
Rechtmatigheid IOAW/IOAZ
Voorliggende voorzieningen
Socrates

Competenties:
Resultaatgerichtheid
Integriteit
Klantgerichtheid
Samenwerken
Planmatig werken
Initiatiefrijk
Adviesvaardigheid
Conceptueel vermogen

De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er.
De kandidaat is éénmaal, exclusief door inschrijver, aangeboden.

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 21 en 28 augustus.

Interesse?

Vacature:
(10910) Kwaliteitsmedewerker (10) 12-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022