Kwartiermaker Nieuwe Woonconcepten 24-28 u/w
Volgnummer: 13791

>Kwartiermaker Nieuwe Woonconcepten 24-28 u/w
Volgnummer: 13791
Kwartiermaker Nieuwe Woonconcepten 24-28 u/w
Volgnummer: 13791
2019-02-13T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 13-02-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: Start zsm t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Korte beschrijving speelveld
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en de vraag naar woningen is hoog.
Daarom verhogen we het tempo van de bouw van nieuwe woningen en dagen onszelf,
corporaties en marktpartijen uit om invulling te geven aan onze ambities op het gebied
van voldoende betaalbare woningen, circulair bouwen, mobiliteit, duurzaamheid en een
groene openbare ruimte.

Vanuit bewoners groeit de belangstelling voor andere woonvormen zoals: woongroepen, combinaties van wonen en zorg, gemengd wonen, intergenerationeel wonen in de eigen wijk of stad. Dit geldt voor allerlei soorten bewoners (hoog en lager opgeleid, bewoners met diverse achtergronden, met of zonder zorgvraag) uit verschillende wijken.

De afgelopen jaren zijn in Utrecht meerdere gemengde woonconcepten ontstaan.
Voorbeelden hiervan zijn P2BU, de Saffier en de Nieuwe Eyk. Hierbij zien we een mix
tussen dragende en vragende bewoners. Veelal zijn de vragende bewoners mensen die
uitstromen uit zorg en statushouders, maar ook ouderen. De vraag naar deze
woonvormen blijft groeien en we willen deze concepten ook blijven stimuleren.

We zien kansen voorbij komen waar (eventueel gezamenlijke) betaalbare huisvesting
gecreëerd kan worden. Zo kloppen organisaties/partijen uit de stad met uiteenlopende
initiatieven aan bij de gemeente; worden er panden van zorgaanbieders verkocht en
komen er kavels met een maatschappelijke bestemming vrij; er is dus beweging en er
liggen kansen maar de capaciteit om al deze kansen te benutten ontbreekt.

Opdracht
We zijn op zoek naar een kwartiermaker die een verbindende functie heeft tussen
initiatieven en de gemeentelijke organisatie, die op zoek gaat naar mogelijke geschikte
(tijdelijke) locaties en onderzoek doet naar verschillende type gemengde woonvormen
en de wijze waarop de gemeente initiatieven goed kan faciliteren.

Je taken zijn:
? Je hebt een verbindende functie tussen initiatieven (particulier en zakelijk) en de
gemeentelijke organisatie;
o Initiatieven ondersteunen bij het vinden van de juiste collega’s en
verbinden met ruimtelijke regisseurs;
o adviseren hoe zulke initiatieven in Utrechtse projecten passen en wat
haalbaar is;
o Verbindingen leggen met corporaties en particuliere investeerders;
o In beeld brengen van drempels/leemtes waardoor initiatieven niet goed
van de grond komen en oplossingsrichtingen hiervoor aanreiken;
? Je zoekt kansen en mogelijkheden voor het omzetten van (zorg)vastgoed naar
(gemengd) wonen;
? Je zoekt mogelijkheden tot (co)financiering door bijvoorbeeld samen te werken
met particuliere beleggers (pensioenfondsen etc.);
? Je stelt een werkwijze op voor het beter toegankelijk maken van gemeentelijke
tenders voor particuliere inschrijvingen;
? Je adviseert over de inzet van (financiële) stimulering van nieuwe
woonconcepten.

Jij bent/hebt:
– Ervaring heeft met complexe woningmarkt vragen;
– Kennis en ervaring heeft op het werkterrein van corporaties, beleggers en
ontwikkelaars;
– Kennis en ervaring heeft in het werken in overheidsorganisaties;
– Aantoonbaar netwerk heeft in het domein wonen heeft; kennis van het domein
Maatschappelijke ontwikkeling is een pré;
– Resultaatgericht is;
– Over een goede bestuurlijke sensitiviteit beschikt;
– Goede communicatieve vaardigheden heeft.

Eisen:
– CV toont een afgeronde opleiding op Hbo of academisch niveau.
– CV toont meer dan 5 jaar ervaring in het werken vanuit Rijks- Provinciale of gemeentelijke overheid gericht op het domein wonen.
– CV toont meer dan 6 jaar ervaring in het domein wonen.

We zoeken iemand die in recente opdrachten gewerkt heeft met corporaties, beleggers en ontwikkelaars in het domein wonen (verwijs naar cv).

Wat maakt dat deze opdracht goed bij jou past?

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden.

CV eis:
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Gesprek;
Je bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op 28 februari.
Welk telefoonnummer kunnen we bellen om je uit te nodigen? Wanneer kan je starten?

Interesse?

Vacature:
(13791) Kwartiermaker Nieuwe Woonconcepten 24-28 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022