Kwartiermaker programma Bedrijfsvoering beleid & advisering 36 u/w
Volgnummer: 16613

>Kwartiermaker programma Bedrijfsvoering beleid & advisering 36 u/w
Volgnummer: 16613
Kwartiermaker programma Bedrijfsvoering beleid & advisering 36 u/w
Volgnummer: 16613
2019-07-10T00:00:00+00:00

Standplaats: ’s-Hertogenbosch
Duur: 15-8-2019 t/m 1-1-2020
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Kwartiermaker programma Bedrijfsvoering beleid & advisering

Uitdaging

Onze missie: “Wij halen het beste uit onszelf én onze partners voor de toekomst van Brabant. Samen helpen wij Brabant beter maken: aantrekkelijker, bereikbaarder en concurrerender. “

Wil jij jouw kwaliteiten inzetten om Brabant nóg beter te maken?

De buitenwereld verandert snel en voortdurend. Veranderen is het nieuwe continuüm. Het vraagt ook van ons als provincie dat we ons steeds slim, snel en effectief aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het stelt eisen aan onze organisatie als het gaat om kwaliteit en adaptiviteit.

Hierbij past een nieuwe programmering van 22 programma’s die bij gaan dragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen. In de zoektocht naar een nieuw team zijn inmiddels 16 programmamanagers geselecteerd. Zij gaan als collectief aan de slag om kwartier te maken tot eind 2019. Vanaf 1 januari 2020 starten deze nieuwe programma’s.

Dit team is een collectief dat qua samenstelling en persoonlijkheden complementair is. Met elkaar; waarbij ieder zijn/haar eigen persoonlijke competenties en kwaliteiten kan inzetten om gezamenlijk te werken aan de realisatie van de opgaven van Brabant.

Van de 22 programma’s zijn er 6 programma’s nog niet ingevuld, waarvan 5 concernprogramma’s: Ondersteuning bestuur & management, Bedrijfsvoering beleid & advisering, Dienstverlening, Dienstverlening ICT, Sturingsinformatie & administraties en het aanjaagprogramma ‘Trends’.

Concernprogramma’s

De concernprogramma’s zijn van karakter meer ondersteunende en faciliterende programma’s. De basis van de beoogde inrichting blijft het bieden van toegevoegde waarde: de juiste kwaliteit tegen de juiste kosten. Die kwaliteit komt tot uiting in: betrouwbaar en voorspelbaar, klantgericht en betrokken, innovatief en adaptief, integraal en samen. Om dat te bereiken, staat het klantperspectief en een gemeenschappelijke klantbenadering centraal. Voor adviesprocessen is maatwerk en nabijheid (customer intimacy) het uitgangspunt. Voor meer gestandaardiseerde dienstverlening efficiëntie en stabiele kwaliteit (operational excellence).

Kandidaatomschrijving
Kwartiermaker programma Bedrijfsvoering beleid & advisering

Je start als kwartiermaker in het collectief met het in gezamenlijkheid inrichten van de programma’s. Hierbij werk je intensief samen met de andere programmamanagers. Voor jouw programma specifiek ga je zorgen dat dit inhoudelijk en organisatorisch wordt ingericht zodat het programma per 1 januari 2020 kan starten. In deze fase ben je uitstekend in staat de provinciale organisatie te vertegenwoordigen en richting te geven in beleidsbepalende overleg gremia en samenwerkingsverbanden door middel van het uitdragen en behartigen van strategische inhoudelijke standpunten. Ten aanzien van de inzet van mensen binnen jouw programma werk je nauw samen met de H-managers, die binnen onze organisatie verantwoordelijk zijn voor het optimaal benutten en inzetten van ons menselijk kapitaal.

Bij Bedrijfsvoering beleid & advisering gaat het om de volgende uitdagingen:

Je stuurt op het integraal ontwikkelen van beleid op alle middelenaspecten en de daarbij behorende kaders gerelateerd aan de visie van de directie;
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van integrale advisering. Samen met de collega’s het beleid nog beter laten aansluiten bij de ontwikkeling buiten, de behoefte van bestuur en organisatie en dit op een integrale en zelfbewuste wijze vanuit het programma te doen;
Je hebt de verantwoordelijkheid te komen tot een overzicht van benodigde inzet op de adviesdiensten voor 2020 opgehaald en afgestemd bij de collega programmamanagers
Vanuit je rol als kwartiermaker kom je met een voorstel voor de definitieve invulling van de programma- en projectinrichting;
Je toont eigenaarschap in het aanjagen van een cultuur- en gedragsverandering waarbij integraal, projectmatig en procesgericht wordt gewerkt en waarin resultaatgerichtheid, eigenaarschap en elkaar aanspreken vanzelfsprekend is;
Je werkt samen met de andere programmamanagers aan een gezamenlijke innovatieagenda met als doel een voortdurende ‘state-of-the-art’ bedrijfsvoering.

Toelichting op roosterBij de provincie Noord-Brabant zijn we flexibel, en dat verwachten we andersom ook. Het (incidenteel) verrichten van werkzaamheden in de avonden of weekenden kan onderdeel zijn van deze opdracht.

Eisen:
-Beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager of een vergelijkbare leidinggevende rol binnen een bedrijfsvoeringsomgeving, waarbij je als opdrachtgever verantwoordelijk was voor de inhoudelijke aansturing van meerdere teams. Deze ervaring heb je opgedaan bij een organisatie van minimaal 500 fte, bij voorkeur binnen de (semi-) overheid en het bedrijfsleven.
– Beschikt over minimaal afgeronde WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde/bestuurskunde.
– Beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met programma- en procesmanagement. Je was verantwoordelijk voor het aansturen en herinrichten van organisatieonderdelen en het optimaliseren van werkprocessen in een bedrijfsvoeringsomgeving. Daarnaast heb je ervaring vanuit een leidinggevende rol met het uitrollen van procesgericht werken. Tenslotte heb je vanuit een leidinggevende rol ervaring in het opzetten van een advies orgaan/bureau Bij voorkeur heb je werkervaring opgedaan in een provinciale organisatie.

Gunningscriteria
– Beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager of een vergelijkbare leidinggevende rol binnen een bedrijfsvoeringsomgeving, waarbij je als opdrachtgever verantwoordelijk was voor de inhoudelijke aansturing van meerdere teams. Deze ervaring heb je opgedaan bij een organisatie van minimaal 500 fte, bij voorkeur binnen de (semi-) overheid en het bedrijfsleven. 25 %
-Beschikt over minimaal afgeronde WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde/bestuurskunde. 15%
– Beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met programma- en procesmanagement. Je was verantwoordelijk voor het aansturen en herinrichten van organisatieonderdelen en het optimaliseren van werkprocessen in een bedrijfsvoeringsomgeving. Daarnaast heb je ervaring vanuit een leidinggevende rol met het uitrollen van procesgericht werken. Tenslotte heb je vanuit een leidinggevende rol ervaring in het opzetten van een advies orgaan/bureau Bij voorkeur heb je werkervaring opgedaan in een provinciale organisatie 25%
– Sollicitatiegesprek 25%

Gespreksplanning
De gesprekken vinden plaats in de eerste of tweede week van augustus.

Interesse?

Vacature:
(16613) Kwartiermaker programma Bedrijfsvoering beleid & advisering 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022