Kwartiermaker programma Dienstverlening ICT 36 u/w
Volgnummer: 16614

>Kwartiermaker programma Dienstverlening ICT 36 u/w
Volgnummer: 16614
Kwartiermaker programma Dienstverlening ICT 36 u/w
Volgnummer: 16614
2019-07-10T00:00:00+00:00

Standplaats: ‘s-Hertogenbosch
Duur: 15-8-2019 t/m 1-1-2020
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Uitdaging

Onze missie: “Wij halen het beste uit onszelf én onze partners voor de toekomst van Brabant. Samen helpen wij Brabant beter maken: aantrekkelijker, bereikbaarder en concurrerender. “

Wil jij jouw kwaliteiten inzetten om Brabant nóg beter te maken?

De buitenwereld verandert snel en voortdurend. Veranderen is het nieuwe continuüm. Het vraagt ook van ons als provincie dat we ons steeds slim, snel en effectief aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het stelt eisen aan onze organisatie als het gaat om kwaliteit en adaptiviteit.

Hierbij past een nieuwe programmering van 22 programma’s die bij gaan dragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen. In de zoektocht naar een nieuw team zijn inmiddels 16 programmamanagers geselecteerd. Zij gaan als collectief aan de slag om kwartier te maken tot eind 2019. Vanaf 1 januari 2020 starten deze nieuwe programma’s.

Dit team is een collectief dat qua samenstelling en persoonlijkheden complementair is. Met elkaar; waarbij ieder zijn/haar eigen persoonlijke competenties en kwaliteiten kan inzetten om gezamenlijk te werken aan de realisatie van de opgaven van Brabant.

Van de 22 programma’s zijn er 6 programma’s nog niet ingevuld, waarvan 5 concernprogramma’s: Ondersteuning bestuur & management, Bedrijfsvoering beleid & advisering, Dienstverlening, Dienstverlening ICT, Sturingsinformatie & administraties en het aanjaagprogramma ‘Trends’.

Concernprogramma’s

De concernprogramma’s zijn van karakter meer ondersteunende en faciliterende programma’s. De basis van de beoogde inrichting blijft het bieden van toegevoegde waarde: de juiste kwaliteit tegen de juiste kosten. Die kwaliteit komt tot uiting in: betrouwbaar en voorspelbaar, klantgericht en betrokken, innovatief en adaptief, integraal en samen. Om dat te bereiken, staat het klantperspectief en een gemeenschappelijke klantbenadering centraal. Voor adviesprocessen is maatwerk en nabijheid (customer intimacy) het uitgangspunt. Voor meer gestandaardiseerde dienstverlening efficiëntie en stabiele kwaliteit (operational excellence).

Kandidaatomschrijving
Kwartiermaker programma Dienstverlening ICT

Je start als kwartiermaker in het collectief met het in gezamenlijkheid inrichten van de programma’s. Hierbij werk je intensief samen met de andere programmamanagers. Voor jouw programma specifiek ga je zorgen dat dit inhoudelijk en organisatorisch wordt ingericht zodat het programma per 1 januari 2020 kan starten. In deze fase ben je uitstekend in staat de provinciale organisatie te vertegenwoordigen en richting te geven in beleidsbepalende overleg gremia en samenwerkingsverbanden door middel van het uitdragen en behartigen van strategische inhoudelijke standpunten. Ten aanzien van de inzet van mensen binnen jouw programma werk je nauw samen met de H-managers, die binnen onze organisatie verantwoordelijk zijn voor het optimaal benutten en inzetten van ons menselijk kapitaal.

Bij Dienstverlening ICT gaat het om de volgende uitdagingen:
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de teams die werkzaam zijn op gebied van dienstverlening ICT;

In het kader van een lopend sourcingstraject ben je verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van de regieorganisatie waardoor de basisinfrastructuur diensten, zonder verstoringen en conform afgesproken servicelevels, door de geselecteerde leverancier geleverd kunnen worden en stuur je erop dat de beoogde voordelen van de uitbesteding daadwerkelijk worden gerealiseerd;
Je ontwikkelt visie op de doorontwikkeling dienstverlening ICT en trekt daarbij samen met de CIO op om organisatiebrede portfolioprocessen verder te ontwikkelen en te implementeren; je bent opdrachtgever van projecten in het ICT domein waar nodig;
Vanuit je rol als kwartiermaker kom je met een voorstel voor de definitieve programma- en projectinrichting;
Je toont eigenaarschap in het aanjagen van een cultuur- en gedragsverandering waarbij integraal, projectmatig en procesgericht wordt gewerkt en waarin resultaatgerichtheid, eigenaarschap en elkaar aanspreken vanzelfsprekend is;
Je werkt samen met de andere programmamanagers aan een gezamenlijke innovatieagenda met als doel een voortdurende ‘state-of-the-art’ bedrijfsvoering.

Toelichting op rooster:
Bij de provincie Noord-Brabant zijn we flexibel, en dat verwachten we andersom ook. Het (incidenteel) verrichten van werkzaamheden in de avonden of weekenden kan onderdeel zijn van deze opdracht.

Eisen:
– Beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager of een vergelijkbare leidinggevende rol binnen een bedrijfsvoeringsomgeving, waarbij je als opdrachtgever verantwoordelijk was voor de inhoudelijke aansturing van meerdere teams. Deze ervaring heb je opgedaan bij een organisatie van minimaal 500 fte, bij voorkeur binnen de (semi-) overheid.
– Beschikt over minimaal afgeronde WO opleiding,
– Beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met programma- en procesmanagement, waarbij je verantwoordelijk was voor het aansturen en doorontwikkelen van de dienstverlening ICT en het optimaliseren van werkprocessen in een bedrijfsvoeringsomgeving.

Gunningscriteria;
– Beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager of een vergelijkbare leidinggevende rol binnen een bedrijfsvoeringsomgeving, waarbij je als opdrachtgever verantwoordelijk was voor de inhoudelijke aansturing van meerdere teams. Deze ervaring heb je opgedaan bij een organisatie van minimaal 500 fte, bij voorkeur binnen de (semi-) overheid. 25%
– Beschikt over minimaal afgeronde WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde/bestuurskunde. 20%
– Beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met programma- en procesmanagement, waarbij je verantwoordelijk was voor het aansturen en doorontwikkelen van de dienstverlening ICT en het optimaliseren van werkprocessen in een bedrijfsvoeringsomgeving. 20%
– Sollicitatiegesprek 25%

GespreksplanningDe gesprekken vinden plaats in de eerste/tweede week van augustus

Interesse?

Vacature:
(16614) Kwartiermaker programma Dienstverlening ICT 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022