Leerplichtambtenaar 24 u/w
Volgnummer: 16674

>Leerplichtambtenaar 24 u/w
Volgnummer: 16674
Leerplichtambtenaar 24 u/w
Volgnummer: 16674
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • OOSTERWOLDE
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 30-09-2019

Standplaats: Oosterwolde
Duur: 19-08-2019 t/m 30-09-2019
Optie tot verlenging: Ja

Opdracht omschrijving
Wat ga je doen?
Een leerplichtambtenaar zorgt er voor dat leerlingen binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijk carrière op kunnen bouwen. In de gemeente Ooststellingwerf werkt één leerplichtambtenaar. Als leerplichtambtenaar heb je een rol in zorg, samenwerking en handhaving.

Verantwoordelijkheden
Zorg: bij verzuim neemt de leerplichtambtenaar contact op met alle betrokkenen. Je onderzoekt de oorzaak van het verzuim en in overleg met de betreffende leerling, ouders/verzorgers, eventuele betrokken ondersteuners/hulpverleners en school organiseer je interventies om de leerling (weer) naar school te krijgen. Je biedt ondersteuning, begeleiding, advies, verwijzing en bemiddeling van leerlingen, ouders/verzorgers richting hulpverlenende instanties, (andere) school of instelling. Je geeft voorlichting aan scholen/instellingen, ouders/verzorgers, leerlingen en samenwerkende instanties over leerplicht en het voorkomen van verzuim.

Samenwerking: Je werkt nauw samen met het Gebiedsteam en hebt structureel contact en overleg met de verschillende betrokken partijen en kunt bemiddelen, regisseren om hulp te organiseren bij (dreigend) schoolverzuim. Je hebt een ondersteunende en adviserende rol voor scholen. Je werkt regionaal samen met andere leerplicht-professionals voor professionalisering en deskundigheidsbevordering.

Handhaving: je treedt handhavend op als zich schoolverzuim voor doet en er geen andere geschikte handelingsopties meer zijn.

Eisen:
– Werken met een digitaal registratiesysteem;
Je bent communicatief sterk, beschikt over inlevingsvermogen en overtuigingskracht;
Je bent samenwerkingsgericht en actief in het onderhouden van relaties;
Je hebt een analytisch denkvermogen en kunt goed plannen en organiseren;
Je bent in staat te reflecteren op de eigen rol en beslissingen;
– Afgeronde HBO-opleiding op het gebied van jeugdhulp, hulpverlening of onderwijs;
Kennis van de relevante wet- en regelgeving (Leerplichtwet, Wet op de kwalificatieplicht, RMC-wetgeving, jeugd, werk en inkomen, participatie). Het vertrekpunt bij de uitvoering van de werkzaamheden is de Leerplichtwet;
In het bezit van een geldig BOA bewijs of bereid dit te halen;

Gunningscriteria (wensen):
– Als je een relevant netwerk hebt in de gemeente Ooststellingwerf (scholen, hulpverlening) en/of in het bezit van een registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heb je een streepje voor. (40%)
РIn de gemeente Ooststellingwerf werkt ̩̩n leerplichtambtenaar. Daarom vragen wij een leerplichtambtenaar met minimaal 2 jaar werkervaring op dit vlak. (40%)
– Afgeronde HBO-opleiding op het gebied van jeugdhulp, hulpverlening of onderwijs;
Kennis van de relevante wet- en regelgeving (Leerplichtwet, Wet op de kwalificatieplicht, RMC-wetgeving, jeugd, werk en inkomen, participatie). Het vertrekpunt bij de uitvoering van de werkzaamheden is de Leerplichtwet;
In het bezit van een geldig BOA bewijs of bereid dit te halen; (20%)

Competenties:
Werken met een digitaal registratiesysteem;
Je bent communicatief sterk, beschikt over inlevingsvermogen en overtuigingskracht;
Je bent samenwerkingsgericht en actief in het onderhouden van relaties;
Je hebt een analytisch denkvermogen en kunt goed plannen en organiseren;
Je bent in staat te reflecteren op de eigen rol en beslissingen;

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(16674) Leerplichtambtenaar 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022