Manager Buitenruimte (10) 20 u/w
Volgnummer: 9652

>Manager Buitenruimte (10) 20 u/w
Volgnummer: 9652
Manager Buitenruimte (10) 20 u/w
Volgnummer: 9652
2018-05-15T00:00:00+00:00
  • DOORN
  • Start datum: 15-05-2018
  • Eind datum: 31-08-2018

Standplaats: Doorn
Duur: 01-06-2018 t/m 31-08-2018
Optie tot verlenging: Ja

Functiebeschrijving
Loop jij warm voor een leefbare, schone en duurzame buitenruimte?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor het managementteam zijn wij op zoek naar een Manager met hart voor de openbare ruimte.

Thema Buitenruimte heeft als doel een veilige, schone en functionele openbare ruimte, waar onze inwoners, ondernemers en gasten prettig gebruik van maken. De gemeente ontleent haar identiteit vooral aan cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden. Deze waarden vinden wij belangrijk en wij houden er bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en afvalinzameling rekening mee. Uitgangspunten daarbij zijn samenwerking met de inwoners, kwaliteit van het beheer en onderhoud en scherp op de financiën, De manager geeft vorm aan de strategie van het thema, de blik is gericht op de samenleving en trends bij andere gemeenten.

Wat ga jij doen?
Je geeft leiding aan het thema Buitenruimte, waar 64 medewerkers, verdeeld over 4 teams, werken aan een schone en duurzame openbare ruimte en een efficiënte en duurzame verwerking van afval.
Als lid van het gemeentelijk managementteam stuur je samen met je collega MT-leden de organisatie op integrale wijze aan. Je aandacht is daarbij gericht op het optimaliseren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, de samenwerking met onze maatschappelijke partners, het ondersteunen van en adviseren aan het gemeentebestuur (gemeenteraad, college van B&W), en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Wat breng jij mee?
Uiteraard heb je brede kennis van en ervaring met alle facetten van de openbare ruimte, maar je hebt vooral ook oog voor het grotere geheel. Dat betekent dat je in staat bent over de grenzen van je eigen thema heen te kijken en het bredere belang van de gemeente voorop stelt. Je voelt je thuis in een netwerkorganisatie, waar flexibele rollen en wisselende samenwerkingsverbanden belangrijker zijn dan hiërarchische lijnen en vaste functieomschrijvingen. Je geeft ruimte en vertrouwen aan je teamleiders en medewerkers, en stimuleert hen om het beste uit zichzelf te halen. Jouw rol binnen het thema richt zich op de grote lijnen en op de verbinding met andere thema’s en met de politiek. Je beschikt over de communicatieve vaardigheden om met verschillende actoren om te gaan, zoals medewerkers, inwoners en bestuur. Je bent resultaatgericht en zorgt dat je “zaken voor elkaar krijgt” zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen (hard op het resultaat, zacht op de relatie).

Voor de duur van de opdracht zijn de werkzaamheden binnen het MT verdeeld en vragen we van u focus op de volgende dingen:
– Gemeentelijk Rioleringsplan, Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan, vernieuwing openbare verlichting
– Deelname portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Mobiliteit
– Contractvorming ingenieursdiensten
– Planning en Controlcyclus, opstellen begroting
– Lopend contractmanagement
– Groenberaad
– Bedrijfsvoering (algemeen management, aansturing teamleiders, kwesties met inwoners)
– Concern/ MT-aangelegenheden. U bent agendalid van het MT.

Verder beschik je als vanzelfsprekend over:
Academisch werk- en denkniveau (knockout)
Ruime ervaring als manager
Een ’politieke antenne’ en ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvorming
De drive om kansen voor vernieuwing te signaleren en deze door te voeren
Kennis van bedrijfsvoering en affiniteit met interne processen

Wensen:
– Brede kennis en ervaring van alle facetten van Openbare Ruimte.
– Ervaring in de rol van Manager
– Ervaring met uitvoering van gemeentelijke rioleringsplannen
– Ervaring met uitvoering van gemeentelijke Verkeer- en vervoersplannen
– Ervaring met contractvorming en contractmanagement
– Ervaring met bedrijfsvoering (algemeen management, aansturing teamleiders, kwesties met inwoners)

Door middel van een kennismakingsgesprek wordt getoetst of de kandidaat past in het thema Buitenruimte , de organisatie en bij onze kernwaarden. Het gesprek vindt plaats met de gemeentesecretaris, twee teamleiders en een medewerker.

Zaken die hierbij aan de orde komen zijn:
– in staat bent over de grenzen van je eigen thema heen te kijken
– het bredere belang van de gemeente voorop stellen
– je voelt je thuis in een netwerkorganisatie
– goed om kunnen gaan met flexibele rollen en wisselende samenwerkingsverbanden
– Je geeft ruimte en vertrouwen aan je teamleiders en medewerkers
– je stimuleert hen om het beste uit zichzelf te halen.
– gericht op de grote lijnen en op de verbinding met andere thema’s en met de politiek.
– goede communicatieve vaardigheden
– resultaatgericht
– in staat om “zaken voor elkaar te krijgen” zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen (hard op het
resultaat, zacht op de relatie).
– een ’politieke antenne’ en ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvorming
– de drive om kansen voor vernieuwing te signaleren en deze door te voeren
– affiniteit met interne processen

CV eis:
Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Selectiegesprekken data en/of info:
De selectiegesprekken vinden plaats op 30 mei. Hier graag rekening mee houden.

Interesse?

Vacature:
(9652) Manager Buitenruimte (10) 20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022