Manager Projectbeheersing (Paterswoldsemeer) 18 u/w
Volgnummer: 12645

>Manager Projectbeheersing (Paterswoldsemeer) 18 u/w
Volgnummer: 12645
Manager Projectbeheersing (Paterswoldsemeer) 18 u/w
Volgnummer: 12645
2018-11-30T00:00:00+00:00
  • GRONINGEN
  • Start datum: 30-11-2018
  • Eind datum: 01-07-2020

Standplaats: Groningen
Duur: 15-1-2019 t/m 1-7-2020
Optie verlenging: 6 x 3 maanden

Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water voor alle ingezetenen. Wij creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in een groot deel van Groningen en Noord-Drenthe.

Wij zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, in samenwerking met onze partners. Wij willen zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.

Het waterschap Noorderzijlvest gaat voor een aantal grote projecten projectteams inrichten volgens het Integraal Project Management (IPM) model. Deze uitvraag betreft het gebiedsprogramma Paterswoldsemeer. Het is de bedoeling dat dit IPM team op korte termijn van start gaat. Na de voorbereiding en uitwerking, komen delen in uitvoering. Voor dit IPM team zoeken we een Manager Projectbeheersing.

Wat ga je doen?
De manager projectbeheersing heeft een centrale rol in het projectteam: je analyseert en structureert en weet lastige onderwerpen te agenderen. Je verbindt de IPM rollen en stemt samen met de IPM-rolhouders af en bent luis in de pels. Je bent verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing van het project op de aspecten scope, tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, informatie en de organisatie van de risicobeheersing. Je hebt een duidelijke visie op de projectbeheersing. Je bent ook verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages en documentbeheersing. De manager projectbeheersing is zowel toetser (primair op het functioneren van het systeem en de interne processen van het programma) als sparringpartner voor de andere IPM-teamleden. Op basis van informatie en analyse van een gegeven situatie, kom je tot een weloverwogen en realistische beslisinformatie.

Kandidaatomschrijving
– HBO of WO opleiding op financieel, economisch, bedrijfskundig gebied of vergelijkbaar;
Kennis van/ ervaring met projectmatig werken in een team volgens het IPM model is een pré;
– Kennis en ervaring met projectmanagement en -administratie;
– Ervaring met het managen van risicomanagement;
– Ervaring met het managen van planningen en kennis van planningssystemen;
РErvaring en kennis van PPI/PRI/SKK is een pr̩;
РWerkervaring bij een waterschap, provincie of Rijkswaterstaat is een pr̩.

Competenties
Kernbegrippen met betrekking je competenties: onafhankelijkheid, integraal denken, informatie analyseren en structureren, overtuigingskracht, flexibel, organisatiesensitiviteit, kostenbewustzijn en uitstekende schriftelijke vaardigheden.

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden door het Waterschap getoetst in de motivatiebrief en/of het gesprek.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA.
Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau dat de offerte indient. De zzp’er gaat een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau.

Voorbehoud / Disclaimer
Deze uitvraag wordt gelijktijdig middels een reguliere externe werving uitgezet. Mocht er via dat kanaal een kandidaat gevonden worden, dan wordt deze opdracht ingetrokken. Uiteraard worden alle inschrijvers direct na bekendwording hierover geïnformeerd.

Toelichting op rooster
Het aantal uur bedraagt 18 per week. De werkuren zijn in overleg en afhankelijk van de werkdagen van collega’s. De inzet van de manager project beheersing kan in de laatste jaren teruglopen. Een en ander afhankelijk van het verloop van het project. In overleg wordt dit jaarlijks beoordeeld. Inschrijver stemt met inschrijving in met deze werkwijze.

Eisen
– Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding. Referentie vereist
– Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met projectmanagement en -administratie. !Let op, laat duidelijk zien dat er ook werkervaring is opgedaan met projectadministratie. Referentie vereist
– Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met risico management. !Let op, laat in het CV duidelijk naar voren komen dat het om risico management gaat. Referentie vereist
РMotivatiebrief, door de kandidaat z̩lf geschreven (max. 1 A-4). De brief dient door de kandidaat z̩lf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving

Gunningscriteria
– Op CV aantoonbaar werkervaring met het planning systeem PPI en/ of PRI/SKK.
– Op CV aantoonbare werkervaring met projectmanagement en -administratie bij een Waterschap en/of Rijkswaterstaat.

Gespreksplanning
Het Waterschap nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op maandag 14 januari 2019. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze dag.

Wanneer u op vrijdag 11 januari 2019 aan het einde van de dag nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat en/of opdrachtomschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.

Aanleveren na gunning
– VOG
– Kopie HBO diploma
– Kopie ID bewijs

Interesse?

Vacature:
(12645) Manager Projectbeheersing (Paterswoldsemeer) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022