Manager Projectbeheersing Projectencentrum 40 u/w
Volgnummer: 12188

>Manager Projectbeheersing Projectencentrum 40 u/w
Volgnummer: 12188
Manager Projectbeheersing Projectencentrum 40 u/w
Volgnummer: 12188
2018-11-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam, Entrada 702
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Manager Projectbeheersing Projectencentrum is verantwoordelijk voor de coördinatie van Projectbeheersing van de gezamenlijke projecten binnen het Projectencentrum Metro en Tram.

Werkzaamheden
Manager Projectbeheersing Projectencentrum coördineert de Projectbeheersing van de gezamenlijke projecten binnen het Projecten Centrum. Hij/zij coördineert de Managers Projectbeheersing, Projectcontrollers, Kostendeskundigen, Planners en Risicomanagers binnen de Projectencentrum projecten. Daarnaast coördineert de Manager Projectbeheersing Projectencentrum voor diverse strategische-, verander- en implementatie van projectbeheersing gerelateerde vraagstukken binnen het Projectencentrum waaronder capaciteitsmanagement, werken volgens IPM en clustering projecten en is hij/zij op het gebied van projectbeheersing het aanspreekpunt voor het management van Projectencentrum. Verder draagt hij/zij zorg voorde kwaliteitsborging divers projectbeheersing productdata.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, Metro & Tram, Projectencentrum
Het Projectencentrum maakt onderdeel uit van de Metro en Tram. Het is de ambitie van de Metro en Tram (MET) om dé organisatie te zijn voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam.

Binnen de afdeling Projectencentrum wordt vorm, inhoud en leiding gegeven aan een groot aantal projecten m.b.t. de (rial)infrastructuur voor metro en tram in de gemeente Amsterdam. Dit betreft zowel uitbreidings-, vervangings- als vernieuwingsprojecten aan de bestaande (rail)infrastructuur van de metro en tram in de gemeente Amsterdam.

Het betreffen projecten in de openbare ruimte van een grootstedelijk gebied met regionale uitstraling en regionale samenwerkingsverbanden (w.o. Stadsregio Amsterdam), waarbij veel stakeholders betrokken zijn en veel belangen en belangentegenstellingen eigenlijk altijd aan de orde zijn. Deze belangentegenstellingen liggen zowel op het politieke, economische als op maatschappelijke vlak.

Voorbeelden van projecten die op dit moment binnen de projectenportefeuille van de afdeling Projectencentrum vallen zijn:
– Ombouw Amstelveenlijn;
– Renovatie Oostlijn;
– Busstation Noord;
– IJ-tram;
– Zuidasdok;
– Station RAI.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– Voeg een officiële offerte (op briefpapier) toe en vermeld de bedrijfsgegevens, persoon waar het om gaat, tarief en of aangeboden kandidaat een zzp er is en of doorgeleend wordt.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een hbo diploma in de richting bedrijfseconomie. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring in projecten en/of programma’s in (semi) overheidsomgevingen.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als Manager Projectbeheersing.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring binnen OV infrastructuur projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met IPM en het implementeren hiervan.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opzetten en implementeren van projectbeheersing bij diverse parallelle projecten en/of op programmaniveau.
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring bij ̩̩n van de G4 gemeenten.

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring opgedaan als manager projectbeheersing en alle bij komende taken in (semi) overheid omgeving?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring opgedaan in OV gerelateerde projecten?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring in verander en implementatie vraagstukken binnen projectbeheersing management?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met het implementeren van IPM model en clustering binnen een projectenorganisatie?

Geef aan hoeveel jaar ervaring de kandidaat heeft opgebouwd, daarnaast dient dat duidelijk uit het cv te blijken.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: z.s.m. na sluiting aanvraag

Interesse?

Vacature:
(12188) Manager Projectbeheersing Projectencentrum 40 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022