Manager projectbeheersing (RWZI) 22 u/w
Volgnummer: 12644

>Manager projectbeheersing (RWZI) 22 u/w
Volgnummer: 12644
Manager projectbeheersing (RWZI) 22 u/w
Volgnummer: 12644
2018-11-30T00:00:00+00:00
  • GRONINGEN
  • Start datum: 30-11-2018
  • Eind datum: 01-07-2019

Standplaats: Groningen
Van 15-1-2019 t/m 1-7-2022
Optie verlenging: 6 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water voor alle ingezetenen.
Wij creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in een groot deel van Groningen en Noord-Drenthe.

Wij zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, in samenwerking met onze partners. Wij willen zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.

Het waterschap Noorderzijlvest gaat voor een aantal grote projecten projectteams inrichten volgens het Integraal Project Management (IPM) model. Deze uitvraag betreft de nieuwbouw RWZI Westerkwartier. Het is de bedoeling dat het IPM team voor de RWZI op korte termijn van start gaat. Na de voorbereiding en uitwerking, komen delen in uitvoering. Voor dit IPM team zoeken we een Manager Projectbeheersing.

Wat ga je doen?
De manager projectbeheersing heeft een centrale rol in het projectteam: je analyseert en structureert en weet lastige onderwerpen te agenderen. Je verbindt de IPM rollen en stemt samen met de IPM-rolhouders af en bent luis in de pels. Je bent verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing van het project op de aspecten scope, tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, informatie en de organisatie van de risicobeheersing. Je hebt een duidelijke visie op de projectbeheersing. Je bent ook verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages en documentbeheersing. De manager projectbeheersing is zowel toetser (primair op het functioneren van het systeem en de interne processen van het programma) als sparringpartner voor de andere IPM-teamleden. Op basis van informatie en analyse van een gegeven situatie, kom je tot een weloverwogen en realistische beslisinformatie.

Kandidaatomschrijving
HBO of WO opleiding op financieel, economisch, bedrijfskundig gebied of vergelijkbaar;
Kennis van/ ervaring met projectmatig werken in een team volgens het IPM model is een pré;
Kennis en ervaring met projectmanagement en -administratie;
Ervaring met het managen van risicomanagement;
Ervaring met het managen van planningen en kennis van planningssystemen;
Ervaring en kennis van PPI/PRI/SKK is een pré;
Werkervaring bij een waterschap, provincie of Rijkswaterstaat is een pré.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.
– Op CV aantoonbaar jaar werkervaring met het planning systeem PPI en/ of PRI/SKK. (15%)
– Op CV aantoonbare werkervaring met projectmanagement en -administratie bij een Waterschap en/of Rijkswaterstaat. (15%)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat en/of opdrachtomschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.
De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Competenties
Kernbegrippen met betrekking je competenties: onafhankelijkheid, integraal denken, informatie analyseren en structureren, overtuigingskracht, flexibel, organisatie sensitiviteit, kostenbewustzijn en uitstekende schriftelijke vaardigheden.

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden door het Waterschap getoetst in de motivatiebrief en/of het gesprek.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA.
Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau dat de offerte indient. De zzp’er gaat een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau.

Toelichting op rooster
Het aantal uur bedraagt 22 per week. De werkuren zijn in overleg en afhankelijk van de werkdagen van collega’s. De inzet van de manager project beheersing kan in de laatste jaren teruglopen. Een en ander afhankelijk van het verloop van het project. In overleg wordt dit jaarlijks beoordeeld. Inschrijver stemt met inschrijving in met deze werkwijze.

Gespreksplanning
Het waterschap nodigt 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats op maandag 14 januari 2019. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(12644) Manager projectbeheersing (RWZI) 22 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022