Manager projectbeheersing voor het dijkversterkingsproject GoWa en/of TiWa 24-30 u/w
Volgnummer: 18845

>Manager projectbeheersing voor het dijkversterkingsproject GoWa en/of TiWa 24-30 u/w
Volgnummer: 18845
Manager projectbeheersing voor het dijkversterkingsproject GoWa en/of TiWa 24-30 u/w
Volgnummer: 18845
2019-11-07T00:00:00+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 07-11-2019
  • Eind datum: 01-06-2023

Standplaats: Tiel
Duur: start zsm t/m 2023
Optie tot verlenging: Ja

WSRL is op zoek naar een senior manager projectbeheersing.
De senior manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing op het gebied van scope, financiën, planning, contract- en risicomanagement van het project GOWA binnen het contract.
De senior manager projectbeheersing geeft leiding aan het team Projectbeheersing en geeft (mede) vorm aan de Lerende Organisatie (ISO 15288) en draagt hiermee zorg voor de inrichting van de processen (PDCA) en daarmee een optimale beheersing van het project. De senior manager projectbeheersing is de linking-pin tussen de Alliantie, het Opdrachtgeversteam en het Programmateam HWBP (Hoogwater beschermingsprogramma) van Waterschap Rivierenland op het gebied van project- en programmabeheersing. In die hoedanigheid heeft de senior manager projectbeheersing ook contacten met het HWBP. De senior manager projectbeheersing draagt zorgt voor transparante en continue informatie- en verantwoordingsinformatie over de beheersing van het project ten behoeve van een optimale Programmabeheersing door WSRL.

De werkzaamheden:
De aangeboden kandidaat, ofwel de senior manager projectbeheersing moet de volgende werkzaamheden uitvoeren: •Het zorgdragen voor een optimale projectbeheersing en het continu transparant inzichtelijk hebben van sturingsinformatie voor het AMT op de aspecten financiën, planning en risicomanagement.
•Behartigen van de kwaliteitvan de projectbeheersing tijdens de planuitwerkings- en realisatiefase van het project GOWA met als doel een beheers baar proces en een optimaal projectresultaat (maximale realisatie van projectdoelstellingen en succescriteria).
•Dagelijks leiding geven aan het team Projectbeheersing, verantwoordelijk voor de aansturing en de beheersing van de dagelijkse gang van zaken binnen het team.
•In staat actief en dienend verbinding te leggen met de andere disciplines en coördinatoren binnen de Alliantie om een bijdrage te leveren aan de integrale sturing en verantwoording.
•Verantwoordelijk voor het tot stand komen van de producten en de kwaliteit ervan binnen het team Projectbeheersing en de taakvelden hierbinnen.
•Verantwoordelijk voor een transparante en inzichtelijke wijze van projectbeheersing, afgestemd op en gecommuniceerd met alle betrokkenen.
•Integraal en tactisch / operationeel sturen op maximaal projectresultaat (projectdoelstellingen en de Kritische Succesfactoren).
•Is inhoudelijk deskundig en kijkt daarnaast over de randen van het eigen vakgebied heen.
•Actief betrokken bij de medewerkers, aandacht hebben voor de (ontwikkeling van) ‘soft skills’, coachend, meewerkend voorman.
•Stelt in samenspraak met het calculatieteam ramingen op (SSK/ramingen) welke met OG-team en shareholders besproken worden.
•Het opstellen en beoordelen van(deterministische, probabilistische en capaciteits)planningen en uitvoeren van analyses hierop.

Algemene Alliantie verantwoordelijkheden:
•Handelen is gericht op Best for Project, waarbij de belangen van alle betrokken partijen optimaal worden behartigd.
•Vertoont voorbeeldgedrag op Alliantiebeginselen en kernwaarden Open, Ontwikkelend en Ondernemend.
•Draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers.
•Ontvangt en geeft feedback over houding en gedrag van en aan collega’s op een constructieve en respectvolle manier.
•Dilemma’s worden bespreekbaar gemaakt en waar nodig besproken met direct betrokkenen.

Kerncompetenties:
Eigenaarschap, Samenwerken, Luisteren en Klantgerichtheid.
Deze competenties verwacht de Graaf Reinaldalliantie van al haar medewerkers en worden daarom als ‘kerncompetenties’ aangeduid.
Functie specifieke competenties: Deze competenties gelden specifiek voor deze functie en worden ook wel ‘functie specifieke competenties’ genoemd.
– Zelfstandig
– Besluitvaardig
– Eigenaarschap
– Plannen en organiseren
– Voortgangsbewaking
– Kostenbewustzijn

Gesprek:
Het gesprek is op 26 november, om 12 uur.

Interesse?

Vacature:
(18845) Manager projectbeheersing voor het dijkversterkingsproject GoWa en/of TiWa 24-30 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022