Medewerker Advisering 32 u/w (11)
Volgnummer: 15434

>Medewerker Advisering 32 u/w (11)
Volgnummer: 15434
Medewerker Advisering 32 u/w (11)
Volgnummer: 15434
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 01-06-2021

Startdatum: 01-06-2019
Locatie: Utrecht
Start: 01-06-2019
Duur: tot 01-06-2021 met optie tot verlenging (1x 12 maanden)

functieomschrijving:
Het smart mobility-programma heeft behoefte aan een medior Informatiespecialist voor minimaal 0,8 fte per week. Als medior Informatiespecialist ben je o.a. verantwoordelijk voor:
– de opzet en de actualiteit van een dashbord waarop de voortgang (t.o.v. gedefinieerde mijlpalen, financieen e.d.) van de afgesproken projecten is af te lezen;
– het inrichten van een netwerk en proces waarlangs de voortgang regulier en frequent (maandelijks) kan worden geactualiseerd;
– het analyseren van knelpunten in de voortgang;
– het (mede) adviseren van de programmamanager over mogelijke (dreigende) knelpunten, oplossingen en aandachtspunten;
– actueel bijhouden en inzichtelijk presenteren van de financiën (voortgang en prognose) van het programma Smart Mobility (incl. gebruik van SAP).
Je weet optimaal gebruik te maken van de systemen van Rijkswaterstaat, legt verbanden en maakt analyses. De doelgroep is het management van Rijkswaterstaat. Naast het bewerken, analyseren en adviseren is het plannen en organiseren van je eigen werk essentieel om rapportages op tijd te kunnen presenteren. Je bent proactief, initiatiefrijk en kunt goed samenwerken.
Je maakt onderdeel uit van het programmateam Smart Mobility waarbinnen 10-15 medewerkers werken aan de activiteiten t.b.v. de afgesproken planningen.

Beoordelingscriteria:
– Eis 1: De kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
– Eis 2: Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
Opleidingen: afgeronde en erkende opleidingen moeten duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar en bij welke instelling en of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient altijd een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
– Eis 3: Akkoordverklaring documenten
– Eis 4: De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS.
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen) en binnen een maand na gunning.
– Eis 6:
De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding in de richting van (technische) bedrijfskunde, bestuurskunde, verkeerskunde, civiele techniek of economie;
Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer diploma is behaald. Bij het niet benoemen of diploma is behaald kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
– Eis 7:De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken met / in informatiesystemen waarin veel data in omgaat zoals aan SAP en plannings-, inkoop- en calculatiesystemen. Daarnaast heeft de kandidaat ervaring met het softwarepakket Excel.
– Eis 8: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van projectbeheersing en/of businessanalyse op minimaal medior niveau tussen de 2-4 jaar;
– Eis 9: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het werkveld van mobiliteit en infrastructuur;
– Eis 10: Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen

– Wens 1: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het werkveld van Smart Mobility;
-Wens 2: De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
– Wens 3:
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met procesgericht werken, kan visualiseren en is samenwerkingsgericht; .
– De aangeboden kandidaat heeft relevante ervaring met risicomanagement en kwaliteitsnormering.

Interesse?

Vacature:
(15434) Medewerker Advisering 32 u/w (11)

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022