Medewerker Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (9) 36 u/w
Volgnummer: 10878

>Medewerker Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (9) 36 u/w
Volgnummer: 10878
Medewerker Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (9) 36 u/w
Volgnummer: 10878
2018-08-06T00:00:00+00:00
  • NAALDWIJK
  • Start datum: 06-08-2018
  • Eind datum: 06-10-2018

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 2 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 2 x 2 maanden

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Het taakveld Belastingen is verantwoordelijk voor de heffing- en invordering van de gemeentelijke belastingen, de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en de uitvoering van de basisregistraties WOZ, BAG en BGT. Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een beheersorganisatie voor alle basisregistraties in de gemeente Westland gericht op objecten en ruimte.

Opdracht
Als medewerker BGT ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het zwaartepunt in deze functie ligt bij de beoordeling en verwerking van geometrische kenmerken in de BGT-applicatie C-Sam. Indien noodzakelijk kan je worden ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de basisregistraties binnen het taakveld Belastingen.

Vereisten / knock-outcriteria
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een functie van medewerker gegevensbeheer Geo-systeem of vergelijkbaar;
– Minimaal afgeronde hbo bachelor opleiding;

Gunningscriteria (weging)
– Aantoonbare actuele kennis van de wet BGT en het BGT datamodel (IMGEO) (35 punten);
– Aantoonbare kennis van- en werkervaring met Beheer Openbare Ruimte (BOR) (15 punten);
– Aantoonbare werkervaring met de applicatie C-Sam dan wel microstation (35 punten);
– Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten).

Competenties:
– Je bent een enthousiaste teamspeler die stevig in zijn schoenen staat en goed kan functioneren in een hectische omgeving;
– Je hebt een klant- en kwaliteitsgerichte houding en uitstekende communicatieve vaardigheden.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 augustus 2018, van 15.00 uur tot 17.15 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 augustus 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
– De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken;
– Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

Interesse?

Vacature:
(10878) Medewerker Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022