Medewerker beoordelen meldingen voor het taakaccent asbest (9) 36 u/w
Volgnummer: 10991

>Medewerker beoordelen meldingen voor het taakaccent asbest (9) 36 u/w
Volgnummer: 10991
Medewerker beoordelen meldingen voor het taakaccent asbest (9) 36 u/w
Volgnummer: 10991
2018-08-15T00:00:00+00:00
  • TILBURG
  • Start datum: 15-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Tilburg
Duur: 10-09-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja

In deze functie:
– draag je zorg voor afstemming en integrale afhandeling van projecten en dossiers;
– plan en bewaak je acties, doorlooptijd en afdoening van (deel)cases door
medewerkers en derden;
– geef je voorlichting, verstrek je informatie en aanwijzingen aan publiek en
belanghebbenden;
– verzorg je de communicatieve en administratieve afhandeling van de formele
besluitvorming;
– wissel je informatie uit met andere partijen in de toezichtketen;
– verricht onderzoek;
– beoordeel je (inventarisatie)rapporten;
– ken je de interpretatieruimte in de toetsing en beoordeling en ben je in staat een
risico-inschatting te maken;
– signaleer je afwijkingen en overtredingen in procedures;
– volg je en signaleer je ontwikkelingen, verzamel je informatie, verricht je
onderzoek en adviseer je over de vertaling naar beleid, regelgeving en procedures;
– inventariseer je risico’s en rapporteer je over oplossingen;
– adviseer je over technische aspecten van toezicht- en handhavingzaken;
– adviseer en vertegenwoordig je opdrachtgevers bij bezwaar- en
beroepsprocedures;
– vormt het werken in de avond en het weekend geen onoverkomelijk probleem.

Wij zoeken een toezichthouder die:
– SC570 is gediplomeerd en ingeschreven staat in het register van Ascert, dan wel
bereid is dit diploma te halen;
– een bouwkundige achtergrond en/of kennis op gebied van asbest in bodem (BRl
2000, protocol 2018 en BRL 7000 protocol 7001 en BRL 6000 en protocol 6001)
heeft;
– idealiter beschikt over kennis en ervaring op het vlak van sloop.

Competenties:
Samenwerken
Flexibele opstelling
Kan goed in een teamwerken, maar tevens in staat om zelfstandig te opereren
Goede adviesvaardigheid
Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Plannen en organiseren

Bereid om indien nodig in avonden en weekenden te werken

2 relevante referenties van soortgelijke opdrachten. Deze referenties dienen betrekking te hebben op werkzaamheden die niet langer dan 1,5 jaar geleden zijn uitgevoerd.
(Bij aanbieding naam organisatie, contactpersoon en telefoonnummer vermelden).

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.

Gesprek:
Het voornemen is om max. 3 kandidaten uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van openvragen en door voorbeelden van de kandidaat beoordeeld of hij/zij voldoet aan de nog openstaande criteria.

Interesse?

Vacature:
(10991) Medewerker beoordelen meldingen voor het taakaccent asbest (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022