Medewerker Bouw- en Woningtoezicht 36 u/w
Volgnummer: 13288

>Medewerker Bouw- en Woningtoezicht 36 u/w
Volgnummer: 13288
Medewerker Bouw- en Woningtoezicht 36 u/w
Volgnummer: 13288
2019-01-11T00:00:00+00:00
  • CUIJK
  • Start datum: 11-01-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Cuijk
Duur: 1-4-2019 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) verricht de ODBN ook vele verzoektaken. De genoemde deelnemers zijn niet alleen eigenaar, maar ook opdrachtgever en toezichthouder. De ODBN is een Gemeenschappelijke Regeling en geeft vanuit 2 locaties, Cuijk en ’s-Hertogenbosch, invulling aan de uitvoeringstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Bij de ODBN werken bijna 200 mensen (175 fte).

Wij zoeken een Medewerker Bouw- en Woningtoezicht.

De opdracht
Als medewerker bouw- en woningtoezicht ben jij verantwoordelijk voor de controle op verleende bouw- en sloopmeldingen. Indien nodig leg je sancties op, waaronder het stilleggen van de bouwwerkzaamheden. Dit betekent dat je over goede communicatieve vaardigheden dient te beschikken. Naast bouw- en woningtoezicht ga je asbestinventarisatierapporten beoordelen en controles uitvoeren op asbest.

Met onze milieuhandhavers voer je integrale controles uit, waarbij ook onderdelen vanuit Ruimtelijk Ordening getoetst worden. Een detachering naar één van onze deelnemers maakt onderdeel uit van je takenpakket.

Bereikbaarheid tijdens consignatiediensten van je collega’s maken onderdeel uit van je werk.

Kandidaatomschrijving
Je hebt actuele kennis van de wet- en regelgeving (Wabo, Bouwbesluit e.d.). Als toezichthouder beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je denkt mee in pragmatische oplossing met bewoners of ondernemers. Uiteraard mogen ook onze kerncompetenties niet ontbreken: kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken. Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig te werken binnen een team. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid uitstekend. Je bent in staat om klantrelaties op te bouwen en te onderhouden.

Eis
– Kandidaat beschikt over een afgeronde relevante MBO opleiding.

Gunningscriteria
– De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het werken met Suite4Omgevingsdiensten.
– De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het werken met Join.
– De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het werken met Squit.
– De kandidaat heeft praktijkervaring als asbestdeskundige en weet de risico’s hieromtrent goed in te schatten.
– De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het werken met digitale checklisten tijdens een controle.
– De kandidaat heeft werkervaring bij een Omgevingsdienst.
– De kandidaat heeft kennis van de Wabo en het Bouwbesluit.
– De kandidaat heeft de opleiding tot DIA.
– De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht.

Gespreksplanning
Gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 14 februari 2019, op onze locatie te Cuijk.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Procesvaardigheden
– Doelgerichtheid
– Organiserend vermogen
– Initiatief
– Bestuurlijke sensitiviteit
– Zelfstandigheid

Aanleveren na gunning
– VCA

Interesse?

Vacature:
(13288) Medewerker Bouw- en Woningtoezicht 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022