Medewerker Cultuurhistorie / Ruimtelijk Kwaliteit (10) 16-32 u/w
Volgnummer: 7010

>Medewerker Cultuurhistorie / Ruimtelijk Kwaliteit (10) 16-32 u/w
Volgnummer: 7010
Medewerker Cultuurhistorie / Ruimtelijk Kwaliteit (10) 16-32 u/w
Volgnummer: 7010
2017-11-08T00:00:00+00:00
  • LEEUWARDEN
  • Start datum: 08-11-2017
  • Eind datum: 03-06-2018

Standplaats: Leeuwarden
Duur: Van 04-12-2017 t/m 03-06-2018
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Het Team Ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân is een multidisciplinair team van deskundigen en adviseert over de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Het team maakt deel uit van de provinciale organisatie en werkt dus vanuit het provinciale beleid. Dit bestaat uit het Streekplan 2007 ‘Om de kwaliteit fan de Romte’ en de thematische structuurvisie ‘Grutsk op ‘e Romte’ (Trots op de ruimte) over landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal belang.

Het team wordt ingeschakeld door collega’s van de provincie of van gemeenten en denkt mee, deelt kennis, inspireert, stimuleert, begeleidt en adviseert.
Het team wordt ingeschakeld bij provinciale projecten en gemeentegrens overschrijdende projecten, regio-dekkende thema’s, advisering gemeentelijke plannen.

Verantwoordelijkheden
De kandidaat is een aanvulling in het team op het kennisdomein van cultuurhistorie. Hieronder verstaan we alle zichtbare en onzichtbare uitingen van menselijk handelen in het landschap. Het aandachtsgebied betreft zowel de historische stedenbouw, de architectuur,de infrastructuur, de historische geografie en het cultuurlandschap.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij kennis kan vertalen naar oplossingen en zo nodig vanuit de inhoud mee kan denken in het ontwerp en meedraait in bredere projecten.

De kandidaat dient te beschikken over aantoonbare inhoudelijke kennis, een academisch denk- en werkniveau.

Van de kandidaat wordt verwacht te beschikken over gevoel voor provinciale beleidsomgeving en bestuurlijke sensitiviteit.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij inhoudelijk zelfstandig kan adviseren, alsook een inhoudelijke bijdrage levert aan de afstemming binnen het ruimtelijk kwaliteitsteam en ook op bedrijfsvoeringsprocessen kan worden ingezet.

Eisen:
– Minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van cultuurhistorie en kennis van het Friese landschap (KO)
– Minimaal HBO diploma, in de richting van cultuurhistorie/ruimtelijk kwaliteit (KO)
– Universitair werk- en denkniveau op het gebied van Cultuurhistorie: Historische geografie o.i.d. en/of Stedenbouw: historische stedenbouw / architectuurgeschiedenis
– Aantoonbare werkervaring van minimaal 3 jaar in het werkveld vd ruimtelijke kwaliteit/cultuurhistorie
– Aantoonbare werkervaring met het werken in multidisciplinaire teams,
twee referentieprojecten, te tonen bij het gesprek
– Aantoonbare werkervaring m.b.t. kennis vertalen naar oplossingen en vanuit de inhoud mee denken in ontwerpoplossingen, twee referentieprojecten, te tonen bij het gesprek

CV eis:
U voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe.

Gesprek:
Gesprekken worden gevoerd op 27 november 2017.

Interesse?

Vacature:
(7010) Medewerker Cultuurhistorie / Ruimtelijk Kwaliteit (10) 16-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022