Medewerker Grondzaken (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 10893

>Medewerker Grondzaken (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 10893
Medewerker Grondzaken (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 10893
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • WIJHE
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 01-02-2019

Standplaats: Wijhe
Van 1-10-2018 t/m 1-2-2019
Optie verlenging: 1 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Het team Leefomgeving binnen de Gemeente Olst-Wijhe bestaat uit 22 medewerkers. Het team is verantwoordelijk voor de thema’s Duurzaamheid, Wabo (vergunningverlening en handhaving), APV en bijzondere wetten, BAG, Wonen, Grondzaken, Afval, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid en Ruimtelijke Ordening.

Wat ga je doen?
Fungeren als aanspreekpunt voor het verkopen van grond en vastgoed.
Onderhandelen met diverse partijen over aan- en verkopen (o.a. bedrijfskavels).
Opstellen en beoordelen van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake grond- en vastgoedtransacties en zakelijke rechten. Hieronder vallen ook anterieure overeenkomsten.
Begeleiding gronduitgifte.
Als adviseur grondzaken ben je vertegenwoordigd in verschillende projectgroepen.
Uitvoeren van diverse werkzaamheden op het gebied van verkoop, verhuur, pacht en illegaal gebruik van groenstroken/restroken.
Overige voorkomende werkzaamheden.

Kandidaatomschrijving
Een proactieve, ondernemende medewerker met een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld MER, vastgoed of (privaat)recht. Daarnaast heb je een brede expertise op het gebied van grondzaken binnen een gemeentelijke organisatie. Minimaal drie jaar recentelijke werkervaring binnen het vakgebied is een pré.

Je voelt je thuis in een gemeentelijke organisatie die zich opstelt als partner in de samenleving. Die de kracht van de kleine gemeente wil benutten en hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de dienstverlening aan haar inwoners. Je werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid en zoekt de interne en externe samenwerking.

Van alle medewerkers in Olst-Wijhe wordt verwacht dat deze klantgericht zijn, flexibel gedrag vertonen en probleemoplossend vermogen bezitten. Ze kunnen zelfstandig, maar ook samenwerken.

Eisen:
– Opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar in een functie als medewerker grondzaken. Referentie vereist – Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Medewerker Grondzaken wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Medewerker Grondzaken is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA. Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau dat de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau.
РMotivatiebrief, door de kandidaat z̩lf geschreven (max 1 A-4)
De inschrijver voegt een door de kandidaat zélf geschreven motivatiebrief van de kandidaat toe als bijlage, maximaal 1 A-4.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.
– Beschikbaarheid (5%)
Op cv en motivatiebrief aantoonbaar beschikbaar per 1 oktober 2018 voor 32-36 uur per week.
– Werkervaring (20%)
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 als medewerker grondzaken met het verkopen van grond en/of vastgoed bij een gemeente. !Let op: Laat duidelijk op het cv naar voren laten komen dat het verkopen van grond en/of vastgoed tot de werkzaamheden behoorden.
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving. Tevens wordt er gekeken of er een klik is met de kandidaat. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

De gemeente Olst-Wijhe werkt conform de HR 21 profielen. Voor deze functie is het competentieprofiel van medewerker beleidsuitvoering II van toepassing. Je bent onder andere analytisch en je weet de juiste afweging te maken binnen de gestelde kaders, eisen en kwaliteitscriteria. Daarnaast zijn de competenties ondernemerschap, creativiteit en onderhandelingsvaardigheid relevant en beschik je over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Genoemde competenties en gevraagde kennis/werkervaring worden door de opdrachtgever getoetst in de motivatiebrief en/of tijdens de gespreksronde.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 5 september 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.
Wanneer u op dinsdag 4 september 2018 aan het einde van de middag geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Interesse?

Vacature:
(10893) Medewerker Grondzaken (9) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022