Medewerker Personeels- en Salarisadministratie 24 u/w
Volgnummer: 11253

>Medewerker Personeels- en Salarisadministratie 24 u/w
Volgnummer: 11253
Medewerker Personeels- en Salarisadministratie 24 u/w
Volgnummer: 11253
2018-09-05T00:00:00+00:00
  • DIEVER
  • Start datum: 05-09-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Diever
Van 1-10-2018 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
De gemeente Westerveld is een grote plattelandsgemeente in Zuidwest-Drenthe, waar natuur, cultuur, toerisme, ondernemen én prettig wonen, werken en leven hand in hand gaan. Genieten van de natuur kan bijvoorbeeld in de drie N2000gebieden waarvan twee Nationale Parken. Musea, monumenten, archeologische sites, openluchttheaters en vele evenementen zorgen voor een rijk cultureel leven en een uitgebreide ‘sportieve agenda’. Prettig wonen kan in een van de 26 kernen – met in verhouding veel voorzieningen – óf in het uitgestrekte buitengebied.

Bestuur en organisatie willen met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, de initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren en faciliteren. De medewerkers van Westerveld zoeken meer en meer de interactie met inwoners, bedrijven en instellingen bij beleidsontwikkeling en –uitvoering. Naast de ontwikkelingen en initiatieven binnen de gemeentegrenzen waar we als bestuur en organisatie in meebewegen, zijn er ook ontwikkelingen in de regio, in de maatschappij én vanuit andere overheden om rekening mee te houden.
De organisatie kenmerkt zich door weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer. Zo komen alle medewerkers eens in de drie weken bijeen voor informatie-uitwisseling, presentaties en afstemming: alle medewerkers vormen immers samen de gemeentelijke organisatie. Voor de aansturing zijn zij verdeeld in zes teams waarin zelfsturing meer en meer tot ontwikkeling komt.

Wat ga je doen?
Je registreert en controleert de mutaties in het personeels- en salarissysteem;
Je signaleert en informeert de HR collega’s over de gevolgen van ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen en fiscale wet- en regelgeving;
Je levert input voor de praktische uitvoering, processen en procedures als gevolg van deze ontwikkelingen;
Je ondersteunt en adviseert je HR collega’s bij salaristechnische zaken en verleent hen administratieve ondersteuning op het gebied van personeelsadministratie;
Je verstrekt informatie met betrekking tot o.a. salaris en pensioen aan diverse instanties;
Je maakt berekeningen met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden;
Je genereert managementinformatie uit het personeels- en salarissysteem;
Je bent verantwoordelijk voor de aansluitingen t.b.v. de financiële administratie.

De opdracht staat gelijktijdig ook intern uit. Bij gelijke geschiktheid, heeft een interne kandidaat voorrang.

Kandidaatomschrijving
Wat breng je mee?
Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau met minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de personeels- en salarisadministratie;
Je hebt ervaring met de CAR/UWO en de Wet Arbeid en Zorg;
Je hebt goede contactuele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
Je kunt goed omgaan met deadlines en stelt prioriteiten;
Je bent samenwerkings- en oplossingsgericht, pro-actief en dienstverlenend;
Je bent goed in het overzicht houden en organiseren van de werkzaamheden;
Je hebt ervaring met Pims@all;
Kennis van Key2Financiën is een pré.
De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaatomschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens de gespreksronde getoetst door de gemeente.

Eisen:
– Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding.
– Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, als Personeelsadministrateur bij een overheidsorganisatie. Referentie vereist
РMotivatiebrief, door de kandidaat z̩lf geschreven
De inschrijver voegt een door de kandidaat zélf geschreven motivatiebrief als bijlage toe.
– Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Medewerker Personeels- en Salarisadministratie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de medewerker Personeels- en Salarisadministratie is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een ZZP-er/DGA. Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payroll-bedrijf.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.
– Vakgerichte Opleiding (4%)
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde cursus/training/opleiding op het gebied van Personeels én Salarisadministratie (PSA).
– Werkervaring PIMS@all (9%)
Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar met PIMS@all. ! Let op: laat dit duidelijk terugkomen bij de uitgevoerde taken!
– Gemeentelijke werkervaring PSA (beide) (11%)
Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, als Personeels- én Salarisadministrateur bij een gemeente.
– Meerjarige werkervaring Personeelsadministrateur (6%)
Op CV aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, als Personeelsadministrateur bij een overheidsorganisatie.
2 – 3 jaar in de afgelopen 4 jaar (3 %)
3- 4 jaar in de afgelopen 4 jaar (6 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving. Tevens wordt er gekeken of er een klik is met de kandidaat. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 5 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 20 september 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden. Wanneer u op woensdagmiddag 19 september 2018 aan het einde van de middag geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Interesse?

Vacature:
(11253) Medewerker Personeels- en Salarisadministratie 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022