Medewerker Toezicht & Handhaving Agrarisch/Soortenbescherming (9) 32 u/w
Volgnummer: 8807

>Medewerker Toezicht & Handhaving Agrarisch/Soortenbescherming (9) 32 u/w
Volgnummer: 8807
Medewerker Toezicht & Handhaving Agrarisch/Soortenbescherming (9) 32 u/w
Volgnummer: 8807
2018-03-13T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Bosch / Cuijk
Duur: 2-4-2018 t/m 31-12-2018
Optie verlenging: 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) verricht de ODBN ook vele verzoektaken. De genoemde deelnemers zijn niet alleen eigenaar, maar ook opdrachtgever en toezichthouder. De ODBN is een Gemeenschappelijke Regeling en geeft vanuit 2 locaties, Cuijk en Den Bosch, invulling aan de uitvoeringstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Bij de ODBN werken bijna 200 mensen (175 fte).

De ODBN is op zoek naar een Medewerker Toezicht & Handhaving.

Wat ga je bij ons doen?
Je houdt je bezig met het handhavingsproces en je verricht handhavingswerkzaamheden, zowel op het gebied van de agrarische sector als in de soortenbescherming. Je adviseert over agrarische handhavingsaspecten, de handhavingsaspecten voor soortenbescherming en alle aanverwante taken. Hierbij ligt de nadruk op advisering op het gebied van milieu handhaving en bijbehorende procedures op het gebied van het omgevingsrecht. Dit vraagt een flexibele inzet ten aanzien van de werkzaamheden binnen het team. Daarnaast stel je indien nodig uitvoeringsplannen, analyses en adviezen op. Afhankelijk van je kennis en ervaring initieer en neem je tot slot deel aan projectteams en rapporteer je over de voortgang van projecten.

Kandidaatomschrijving
Je hebt actuele kennis van de wet- en regelgeving (Algemene Wet Bestuursrecht, Omgevingswet, Wet Natuurbescherming, Wabo, Activiteitenbesluit e.d.). Omdat je als adviseur fungeert beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Uiteraard mogen ook onze kerncompetenties niet ontbreken: kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken. Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig te werken binnen een team. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid uitstekend. Je bent in staat om klantrelaties op te bouwen en te onderhouden.

Eisen
– De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als toezichthouder milieu bij agrarische bedrijven.
– De kandidaat beschikt minimaal over een: MBO-opleiding aangevuld met relevante post-HBO opleidingen.
– De kandidaat heeft kennis van de Wet Natuurbescherming, waarbij kennis van soortenbescherming (ruimetlijke ingrepen/fauna) en houtopstanden een prĂ© is.’
– De kandidaat is 32 uur per week beschikbaar.
– De kandidaat moet kennis van en ervaring hebben met het werken met Aerius.

Gunningscriteria
– De kandidaat heeft: 5 tot 7 jaar werkervaring als toezichthouder bij agrarische bedrijven. (10 %) OF Meer dan 7 jaar werkervaring als toezichthouder bij agrarische bedrijven (20 %)
– De kandidaat heeft ervaring met werkzaamheden in relatie tot flora en fauna vanuit de Wet natuurbescherming.
– Kandidaat heeft ervaring met werken met digitale checklists.

Gespreksplanning
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 27 maart 2018. We vragen u deze datum te reserveren in uw agenda.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt beoordeeld op kennis en ervaring. Daarnaast worden de volgende competenties beoordeeld:
– Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift: je bent in staat mondeling te overtuigen en jouw bevindingen helder, duidelijk en in begrijpelijke taal voor de klant op papier te zetten.
– Kwaliteitsgericht: je levert verzorgd werk af, hebt oog voor details, volgt procedures en richtlijnen en herstelt eventuele fouten op juiste wijze.
– Klantgericht: je zorgt dat je behoefte van de klant helder hebt, je houdt je aan gemaakte afspraken en brengt de klant op de hoogte van wijzigingen / ontwikkelingen enz.
– Zelfstandig werken: je kan goed zelfstandig werken, plannen en organiseren.
– Analytisch: je kan verschillende informatiebronnen raadplegen om inzicht in het probleem te krijgen, je overziet verschillende belangen, procedures en problemen bij een zaak.
– Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen: je weet wat er speelt in de regio en kan hiernaar handelen.

Aanleveren na gunning
– Verklaring Omtrent het Gedrag
– VCA
– Kopie van relevante diploma’s

Interesse?

Vacature:
(8807) Medewerker Toezicht & Handhaving Agrarisch/Soortenbescherming (9) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 06-53475541