Medior Adviseur Geotechniek Project Sterreschans-Heteren 16 u/wVolgnummer: 16249

>Medior Adviseur Geotechniek Project Sterreschans-Heteren 16 u/wVolgnummer: 16249
Medior Adviseur Geotechniek Project Sterreschans-Heteren 16 u/wVolgnummer: 16249 2019-07-16T16:32:37+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 21-06-2019
  • Eind datum: 07-02-2019
  • Solliciteren is gesloten

Standplaats: Tiel
Duur: min. 4 maanden tot max. 1 jaar, verwachte startdatum 7-10-2019
Optie tot verlenging: n.v.t.

Aanleiding van de opdracht
Het project Sterreschans – Heteren (ca. 15 km) bevindt zich in de Preverkenningsfase. Deze is erop gericht de Veiligheidsopgave als onderdeel van de Versterkingsopgave nader in kaart te brengen. Er heeft nog geen reguliere WBI-beoordeling plaatsgevonden, aangezien het traject met de versnelde procedure is afgekeurd. Naar verwachting is het grondonderzoek in september gereed, waarna vanaf oktober de analyses voor de verschillende faalmechanismen uitgevoerd dienen te worden. Gegeven de beperkte beschikbare capaciteit is er behoefte aan extra ondersteuning voor het uitvoeren van de geotechnische analyses op de verschillende beoordelingssporen (Macrostabiliteit, Hoogte en Piping) vanuit WSRL. Het betreft een opdracht die wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Programma HWBP door de afdeling Weg- en Waterbouw.

Functieprofiel
WSRL is op zoek naar maximaal twee medior Adviseurs Waterkeringen/Geotechniek.
De kandidaten beschikken over:
– ruime kennis en ervaring met D-Geo Stability;
Рervaring met projectspecifieke software D-Geo Stability (2019). Dit is een pr̩;
– ervaring met het WBI/OI in het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen;
– ervaring met het gebruik van ArcGIS voor bijvoorbeeld het visualiseren, berekenen en
bewerken van in- en uittredepunten;
– een proactieve en enthousiaste houding en vinden het een uitdaging om in samenwerking met de adviseurs geotechniek van WSRL tot een integrale scopebepaling te komen.

Werkzaamheden/taken
De aangeboden kandidaat, ofwel de medior Adviseur Waterkeringen/Geotechniek, moet de volgende werkzaamheden uitvoeren:
– In samenwerking met geotechnisch adviseurs van WSRL komen tot een stabiele scope voor STPH, STBI, STBU en GEKB;
– Gezamenlijk opstellen van uitgangspunten en werkwijze geotechnische berekeningen;
– Zelfstandig uitvoeren van piping, macrostabiliteit en hoogte berekeningen conform de
laatste inzichten;
– Opstellen van leesbare en herleidbare rapportages;
– Automatiseren van berekeningen, GIS visualisatie en rapportages.

De kennis en vaardigheden in de functie-eisen worden beoordeeld en getoetst met het cv en tijdens het interview. Graag in het Curriculum Vitae een profielschets opnemen van de aangeboden kandidaat.

Om bovenstaande werkzaamheden/taken uit te kunnen voeren moet de kandidaat, ofwel de medior Adviseur Waterkeringen/Geotechniek, beschikken over specifieke kennis en ervaring.

Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:
– Kennis en ervaring met D-Geo Stability;
– Beschikbaarheid minimaal 16 uur per week.
Van iedere minimumeis geeft Inschrijver een korte omschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de gestelde minimumeis.

Toelichting op uren
WSRL is op zoek naar twee kandidaten die elk minimaal 16 uur per week beschikbaar zijn, met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Indien maar één geschikte kandidaat wordt geselecteerd, bestaat de mogelijkheid het aantal uren te verhogen naar maximaal 40 uur per week

Interview
Het interview is bedoeld om die aangeboden kandidaat te selecteren die het best past bij hetgeen de Opdrachtgever voor ogen heeft qua persoonlijkheid. Voor het interview worden maximaal vier kandidaten uitgenodigd of minder indien het aantal geschikte inschrijvingen lager is dan het genoemde aantal.

Tijdens het interview wordt gelet op hoe de kandidaat past binnen:
1. De functie (in relatie tot vaardigheden (competenties), werkervaring, kennis & opleiding, uitgevraagde Criteria);
2. De organisatie WSRL (passend binnen organisatie en/of (project)team, rol van kandidaat binnen het project/opdracht);
3. Houding en gedrag.

Interview: di 27 augustus 2019.

Interesse?

Vacature:
(16249) Medior Adviseur Geotechniek Project Sterreschans-Heteren 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022